Nogmaals het 50 jaar bestaan van de Sint Bavokerk

Mevrouw mr. Leontine A. van Heyst maakte een verslag van de viering van het 50-jarig bestaan van de Sint Bavokerk. Zij zond het naar de redactie van het wijkmagazine In de Kijkerd. Die moest het verslag inkorten. Op deze pagina van de website van Vitaal Pendrecht staat haar onverkorte bijdrage.
Ingezonden bericht van mevrouw mr. Leontine A. van Heyst

De feestdag zelf begon op 27 juni 2010 met de Heilige Mis, als gebruikelijk om 10:00 uur, met acht heilige heren onder leiding van monseigneur vicaris-generaal H.A. Verbakel, van het bisdom Rotterdam. Eind vorig jaar is hij benoemd tot erekapelaan bij de Paus en verkreeg daarmee de titel monseigneur.
Van de Orde der Spiritijnen waren onder andere de provinciaal overste Frans Wijnen, oud-pastoor Frans Timmermans en Kees Bruin speciaal uit Gennep (bij Nijmegen) overgekomen om bij de Heilige Mis te concelebreren.

Vier koren verleenden tijdens de dienst beurtelings hun medewerking: het Ritmisch Koor onder leiding van Hans Uijlenbroek, het Dames en Heren Koor onder leiding van Rien van Keulen, het koor van de Irakese gemeenschap en het koor van de Evangelische gemeenschap, gekleed in Afrikaanse kledij, droegen met hun mooie zang bij aan de feestvreugde.

Na de begroeting van monseigneur Verbakel, werd door pastoor Acille Waffo een hartelijk welkomstwoord uitgesproken. De kerk was door het organisatiecomité ruim versierd met mooie hoogtepunten uit het 50 jarig bestaan van de kerk, en een schilderijententoonstelling van de tekenklas van Inloophuis “Het Verhaal”van kunstenares Emiliy Vestjens-Montens (dit jaar 90 jaar geworden).

Toespraken werden gehouden namens het parochiebestuur door Anja Boeije, vice-voorzitter, met felicitaties aan het pastoraal team en Theo Coºkun, lid van het Daeglijks Bestuur van de deelgemeente Charlois. Namens Woonstad Rotterdam en de deelgemeente bood hij de reparatie (zeg maar vervanging) aan van het voor de wijk Pendrecht zo belangrijke uurwerk in de kerktoren. Dit ter waarde van € 37.000. Symbolisch werd een taart met afbeelding van de kerk overhandigd.

Toen werden we uitgenodigd voor de receptie te beginnen met koffie en de stukken gesneden taart.

Tijdens de receptie werden handgemaakte kaarten verkocht, was er een stand van de Zonnebloem met informatiemateriaal, was er een speurtocht voor de kids. Niet te vergeten de tentoonstelling waar ook de bouwtekeningen (van de kerk en de noodkerk) van de bouwarchitect Harry Nefkens aan de muur hingen.

En … veel parochianen hadden gehoor gegeven aan de oproep om hapjes te maken voor de verkoop: cake, koekjes, zelfgebakken appeltaarten, parteitjes, Indische hapjes, potjes jam, Afrikaanse hapjes enz. Het liep storm!

Men bleef tijdens de receptie (en ver daarna) kletsen onder het genot van een drankje en een hapje. Ook de geestelijkheid bewoog zich onder de mensen gedurende de receptie. Aan het einde van de receptie kwam pastor Achille langs alle stands om zijn dank uit te preken voor alle medewerking van een zo geslaagde unieke feestdag.