Onderzoek naar mogelijke windmolenlocaties in Charlois

De Provincie Zuid-Holland bereidt momenteel een milieueffectonderzoek voor naar de mogelijke locaties voor windmolens in de regio Rotterdam. Doordat er om technische redenen enkele locaties afgevallen zijn, zijn er nu alternatieve locaties aan toegevoegd: het Zuidelijk Randpark, bedrijventerrein Charloisse Poort en Ahoy/Zuiderpark.

Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk heeft al laten weten het Zuidelijk Randpark en de Charloisse Poort geen geschikte locaties te vinden. Er is al genoeg overlast van de A15, de Betuwelijn en de metrobaan.

Zienswijze kenbaar maken
Het startdocument voor de uitvoering van het milieueffectonderzoek naar mogelijke windmolenlocaties in de regio Rotterdam is ter inzage gelegd (zie hier). Reageren hierop is mogelijk tot en met 14 december.

Iedereen mag een zienswijze via e-mail of brief aan de provincie kenbaar maken. Op de website van Stichting Wind van Voren zijn voorbeelden te vinden van zienswijzen en hoe deze ingediend kunnen worden.