Ook de Christus Triomfatorkerk wordt opgeknapt

Eigenlijk wil de gemeente van het Zout der Aarde een nog grondiger renovatie van de kerk, maar daaraan ontbreekt het hen voor de middelen. De voormalige pastorie wordt wel aangepakt en gaat plaats bieden aan kinderopvang.
Bijgaande foto’s werden gemaakt door de dagburgemeester, Mario Bosch.

Het viel hem op dat er aan de pastorie van de Christus Triomfatorkerk gewerkt werd.

En de deelgemeentepagina in De Echo van woensdag 27 juli bevestigde zijn vermoeden. Daar stond de besluitenlijst van het dagelijks bestuur er was een vergunning voor een aanvraag gedaan door het Zout de Aarde:

Kloosterzandestraat 4:

voor het verplaatsen van een muur, aanleggen alarminstallatie en gereed maken pand t.b.v. gebruik door kinderdagverblijf met 12 kindplaatsen.

Er komt in de Kloosterzandestraat dus een kinderdagverblijf erbij in Pendrecht.

Eigenlijk wil de gemeente van het Zout der Aarde een uitgebreider aanpak van het kerkgebouw, maar daarvoor ontbreekt het hen aan de middelen.

Het Zout der Aarde is een kleine zelfstandige kerkgemeenschap en staat op zich. Zij zitten niet in een verband als de Open Hofkerk en de Sint Bavokerk. De leden van de kerk moeten het geld voor de voorganger en voor het onderhoud aan de kerk zelf opbrengen.

Dat is niet eenvoudig, dus er wordt van alles bedacht. Er wordt gewerkt aan fondswerving en aan acties. Over een aantal jaren is de directe omgeving van de kerk veranderd in de Tuin op het Zuiden en daar past een fraai kerkgebouw bij.