Op 18 maart waren er veel aanvragen op de bijeenkomst over het participatiefonds

Net als vorig jaar werd er gekozen voor een bijeenkomst, waarbij hulp aanwezig is om bewoners bij te staan met het in het formulier zetten van hun idee. Voor veel bewoners is dat het struikelblok en zien ze vaak af van het inbrengen van hun goede ideeen.

Samen met de deelgemeente, Woonstad en Vitaal Pendrecht waren er voldoende laptops bij elkaar gezet om meteen zover mogelijk in kaart te brengen waar het idee omgaat en hoe dat in zo’n aanvraagformulier moet.
Om 18.00 uur werd begonnen met soep en broodjes en aansluitend een korte uitleg wat de bedoeling was. Daarna meteen aan de slag en om 20.30 uur stonden alle ideeen op papier.
De sfeer was heel gezellig, de samenwerking was perfect en dat is wat er met het geven van de gelden destijds door Mevrouw Ella Vogelaar bedoeld werd. Op 1 april gaat het verhaal verder want dan worden de ingediende plannen beoordeeld en dat gaat gebeuren met behulp van de methode die in Pendrecht meer en meer opgeld doet, door het geven van consent aan plannen. Is dat consent er niet dan moet iemand, die bezwaar heeft dat bezwaar onderbouwen en wordt er gekeken om het plan zo te maken dat het geen enkel beargumenteerd bezwaar meer oproept.
Tijdens de colleges in de maand februari zijn in elke buurt 2 vertegenwoordigers gekozen die bij belangrijke zaken het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Dat gaan ze over de plannen in het kader van het participatiefonds 2010 doen.
De genomen besluiten zullen in het volgende wijkmagazine worden gepubliceerd. Iedereen in de wijk kan dus zien, welke plannen er ingediend worden en wat er van de plannen gevonden wordt door de wijkkring.
Uiteraard doet deze site ook mee met het weergeven van dat nieuws.