Opzoomeren in de Hontenissestraat

Hennie Pennings woont op een soort oase in de sloopwoestijn van de Ossenissebuurt.
Vorig jaar bij de Opzoomeractiviteit stonden de flatwoningen in de Hontenissestraat er nog en werd er later in het jaar theater gemaakt door Wunderbaum.

De bewoners van de gerenoveerde eengezinswoningen deden mee in dat theater.

Nu na de sloop ziet de omgeving er ineens geheel anders uit. En waarschijnlijk zal dat ook nog wel een poosje duren. De bouw van het project De Borders is in twee fasen opgedeeld. De verkoop valt een beetje tegen in deze tijd van kapitaalscrisis. Het stuk van Wunderbaum ging over crisis en hoe mensen zich in die crisis gedragen.

Voor de Opzoomergroep is er geen crisis. Zij willen graag een leuke activiteit met de kinderen uit de buurt. En die kwam er.

Woensdag 20 juli kwam er een Opzoomerkeet in de straat. En er werd vanwege het weer een zeil gespannen achter de woning van Hennie.

Na de spel