Thuis voelen in je buurt

De meeste Rotterdammers (86 procent) voelen zich thuis in de buurt waarin ze wonen, aldus een bericht in de Stadskrant van 20 juli 2011.
‘De meeste Rotterdammers (86 procent) voelen zich thuis in de buurt waarin ze wonen.’

Aldus de Stadkrant over het jaarlijkse omnibus onderzoek dat de COS uitvoert:

‘In buurten waar mensen zeggen dat hun buren ongeveer hetzelfde type als zij zijn, voelt de helft zich verbonden met buurtbewoners.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Omnibus enquête waarin 3600 Rotterdammers allerlei vragen over de stad beantwoorden.

Ongeveer tweederde van de Rotterdammers vindt dat er in zijn buurt veel verschillende soorten mensen wonen. 36 procent van de ondervraagden voelt zich verbonden met de andere mensen in zijn buurt, voor de helft geldt dat een beetje en 15 procent zegt zich niet verbonden te voelen met zijn buren. In buurten waar mensen zeggen dat hun buren ongeveer hetzelfde type als zij zijn, voelt de helft zich verbonden met buurtbewoners. Slechts een derde van de bewoners van buurten met veel verschillende bewoners zegt zich verbonden te voelen met zijn buurtbewoners. 19 procent zou liever meer verbondenheid in de buurt willen. Van degenen die zich niet verbonden voelen met de buurtgenoten zou 26 procent dat wel meer willen.

Burenoverlast
Iets meer dan de helft van de Rotterdammers heeft nooit last van zijn buurtgenoten. 37 procent zegt hier soms last van te hebben. 11 Procent meldt geregeld tot vaak overlast te ondervinden. Wie burenoverlast meldt bij politie of verhuurder is in iets meer dan de helft van de gevallen (matig) tevreden over de aanpak van het probleem.’

Voor de gehele Omnibusenquete zie:

http://www.cos.rotterdam.nl/Rotterdam/Openbaar/Diensten/COS/Publicaties/PDF/11-3441%20Feitenkaart%20Omnibusenquête%202011.pdf