Over de gespreksleider van het college

Gerard Smulders treedt wel meer op als gespreksleider bij colleges van de Pendrecht Universiteit. Eigenlijk niet zo vreemd. Hij zat zelf in Pendrecht op school en zette er zijn eerste stappen als jongerenwerker op weg naar zijn huidige werk op het Stadhuis. Een ervaringsdeskundige dus.
Gerard Smulders was gevraagd om het gesprek tijdens het college over opleiding en scholing op 12 juni in Pendrecht te leiden.

Dat deed hij subliem. Gerard is dan ook in die rol als een vis in het water. Hij woonde in Pendrecht en zat vroeger op de Beatrixschool. Later volgde hij de Beatrixmavo, die toen aan die basisschool vast zat.

Na die school volgde hij de Sociale Academie en werkte in Pendrecht als jongerenwerker. Pendrecht was dus als het ware zijn ‘leer’school.

Soms zien mensen in de wijk hem nog als een leraar of kennen ze hem nog van vroeger. Hij vertelde tijdens het college een verhaal over wat hij tijdens de voorbereidingen meemaakte. Hij zag op weg naar de school aan de Sommelsdijkstraat een man, die hem aanklampte en vertelde dat zijn vrouw er vandoor was met een ander. Die man dacht misschien dat hij van de schoolleiding was en dat hij hem zou kunnen helpen, advies zou kunnen geven. Er zijn volgens Gerard dus veel verwachtingen in de richting van de basisscholen. Daar heeft de Kindercampus Pendrecht immers toe bijgedragen. Die werd 7 jaar geleden gestart om een klimaat in de wijk te scheppen waar kinderen en hun ouders terecht kunnen van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat en bijgestaan worden bij opvoedingvraagstukken.
Dit was nou niet meteen een opvoedingsvraag, maar toch …. Het laat zien hoe makkelijk mensen hun vraagstukken aan anderen voorleggen en aankijken tegen de schoolleiding. Volgens Gerard iets om als wijkbewoners en opvoeders gebruik van te maken.

Gerard had voor het college een oude schoolfoto van zijn klas op de Beatrixschool meegebracht en liet die rondgaan. Hij had een cadeautje bij zich voor degene die hem zou kunnen vinden.

Uiteindelijk wonnen de kinderen van de Kinderraad het cadeau. Zij hadden hem het snelst in de gaten.

Hij wist zich ook nog goed te herinneren dat waar de kinderen van de Over de Slingeschool aan de Krabbendijkestraat, die toen de Frans Naereboutschool heette, en zij van de Beatrixschool tegenover elkaar stonden.

Nu gooien ze weliswaar sneeuwballen naar elkaar en doen vooral vaak leuke activiteiten met elkaar. Toen waren het stenen die ze naar elkaar gooiden en waren er allerlei scheldwoorden voor elkaar.

De Kindercampus Pendrecht heeft veel bijgedragen om dat samen dingen doen te vergemakkelijken. Dat willen de directies van de scholen graag zo houden en als het even kan nog verder werken aan het samen op trekken om de jeugd van Pendrecht een fraaie toekomst te bezorgen.

Gerard Smulders is misschien zelf wel een fraai rolmodel voor de kinderen van nu. In het eerste deel van het college werd dat eigenlijk meteen duidelijk. Het klikte tussen Gerard en de kinderraad alsof ze elkaar al jaren kenden.