Gesprek met Petri Stalenhoef over Noaberschap

Bij Woonstad Rotterdam vond een gesprek plaats tussen de programmamanager, Vitaal Pendrecht en Petri Stalenhoef. Zij onderzocht de betrokkenheid van bewoners in de Achterhoek en kwam op de term noaberschap. Dat werkten de corporatie en wijkwerkers uit naar Nieuw Noaberschap.
Buurtkanjers maken nieuwkomer wegwijs

Vaak wordt als een van de kenmerken van de Achterhoek genoemd dat mensen zich nog sterk betrokken voelen bij elkaar. Met name in de dorpen en buurtschappen vertaalt zich dat in de term noaberschap. Hoewel ook in deze contreien de individualisering zijn intrede doet wil Doetinchem, samen met de corporatie Sité en het wijkwerk de betrokkenheid aanhalen met het project Nieuw Noaberschap.
Aldus de website over dit project in Doetinchem.

Petri Stalenhoef wilde graag uitwisseling met Woonstad Rotterdam over Nieuw Noaberschap en de aanpak in Pendrecht. Een aantal afspraken tussen de programmamanager en Vitaal Pendrecht ging mis. Dinsdag 12 juni vond er op het kantoor van Woonstad Rotterdam uiteindelijk een gesprek plaats.

Net als in Pendrecht wordt het leven in de Doetinchemse buurten prettiger als mensen elkaar kennen. „Daarom hebben we in verschillende wijken al buurtkanjers geworven, positieve Doetinchemmers, die hier geworteld zijn. Zij maken contact met nieuwkomers in de wijk, heten hen welkom met een welkomstpakket en maken desgewenst een kennismakingsrondje door de buurt. Eigenlijk is het praktisch en simpel“, aldus Sité Woondiensten-directeur Claus Martinot uit.

Hij krijgt steun van wethouder Otwin van Dijk, volgens hem schuilt de kracht in het gewone verhaal. „Je proeft in het land dat er toch weer meer behoefte ontstaat aan meer aandacht voor elkaar. Ook in de vermaledijde nieuwbouwwijken. Het gaat om het in contact brengen en kenbaar maken van een aantal mores, passend bij de betreffende wijk, die handig zijn voor het goed samen leven.“
Van Dijk wijst erop dat dit een basis kan betekenen voor de schone, veilige en nette wijk die we zo belangrijk vinden.

Het project wordt geleid door Petri Stalenhoef. „Het idee erachter is een beetje ‘waar je mee omgaat word je besmet. We maken de buurtkanjers er wel van bewust dat zij moeten aanvoelen waar de grens ligt tussen behulpzaam en opdringerig. Niet iedereen is ook geschikt als ‘kanjer’. We hanteren bepaalde selectiecriteria.“

Er zijn al 17 buurtkanjers aangesteld. Om het project dekkend te maken zijn er dertig nodig. In samenwerking met de wijkwerkers wordt naar geschikte kandidaten gezocht.

Petri vertelde dat de eerste termen die ze gebruikten de richting op gingen als “buddies” en dergelijke en dat die na gesprekken met mensen omgevormd zijn noaberschap en kanjers. “Je moet aldus Petri de woorden van de mensen zelf gebruiken om te zorgen dat je aanpak aanslaat.”