Pendrecht in de mist

Vanmorgen hing er een dichte mist over Pendrecht die maar niet wilde optrekken.
Voor het verkeer is mist lastig maar het is altijd weer een dankbaar onderwerp voor fotografen.

Dit is een foto van een mistig Plein 1953 met links het silhouet van de Karel de Stouteflat. Een stukje verderop staat de hoge flat van de Zuiderkroon maar die is al niet meer zichtbaar.

Wel te zien is de zon die verwoede pogingen doet om door de mist heen te breken. Maar dat lukt midden november echt niet meer zodat het de hele dag mistig is gebleven.