Piet Otting overleden

Zijn zoon Peter Otting zei het zo: “De man van roestvrijstaal is overleden”. Veel mensen konden zich daarbij aansluiten. Hij was een charismatisch leider van de bewonersorganisatie. Hij nam nooit een blad voor de mond en kon soms in raak onparlemaentair Rotterdams zeggen wat hem en veel Pendrechtenaren dwars zat. Dat werd hem door iedereen vergeven. In alle toespraken werd op Piet’s instelling van sociaal bewogen mens met een soms ruwe mond gezinspeeld. Het lied van Frank Sinatra: “I did it my way” sloeg dan ook de spijker op zijn kop. De BOP zegt er trots op te zijn zo’n man als voorzitter gehad te hebben.

Piet heeft de acties tegen de Betuwelijn geleid en was er ook bij allerlei activiteiten in de wijk. Ging om de kerstman of sinterklaas en ook bij Opzoomeren. Piet was present. Piet woonde niet meer in Pendrecht. Veel mensen ontvingen zijn overlijdensbericht te laat. Het bestuur van het Turks Huis bijvoorbeeld kon de creamtie niet bijwonen. Zij hebben wel een brief aan de familie gestuurd en hen bedankt voor het vele werk dat Piet voor hen deed en de grote steun, die hij voor hen betekende.