Pinksterdienst met speciaal tintje in Open Hof Kerk

Zondag 23 mei was er een feestelijke Pinksterdienst in de Open Hof Kerk. De oplevering van de verbouwing werd in de kerkdienst gevierd en na afloop was er een hapje en een drankje.
Mooi weer en een volle kerk. Een kerk in feeststemming. Een vertegenwoordiger van de kerkenraad opende met trots de dienst. En gaf het woord aan de voorganger.
De reden is eigenlijk niet zo feestelijk aldus voorganger Johan Bos. Dat de kerkgemeenschap steeds kleiner wordt is immers niet zo geweldig.
Maar wat de gemeente de laatste maanden verricht heeft is geweldig. Er is veel bloed, zweet en tranen gaan zitten in de verbouwing en men is heel trots op het resultaat. De gemeente van de Protestantse Kerk van Nederland in dit deel van Rotterdam is springlevend. Bestaat weliswaar uit voornamelijk ouderen, maar die ouderen weten van wanten en steken als het nodig is de handen uit de mouwen.
Daan Verschoor bespeelde het orgel. De bloemen in de kerk werden na afloop bezorgd bij Van Chaam op Heijplaat en de familie Noordergraaf in de Zuiderparkflat. Er werd in de dienst ook stilgestaan bij de leden van de kerk, die om welke reden dan ook er niet bij konden zijn. De zieken werden speciaal vermeld. Een levende gemeenschap.

Speciaal op deze dag wilde de kerkenraad de oplevering vieren. 2000 jaar geleden immers op Pinksterdag startte de gemeente van Jezus Christus. De Open Hof Kerk maakt met de verbouwing ook een nieuwe start. Daar horen cadeaus bij. Er waren plantenbakken en bloemen. Die bloemen kregen, zoals gezegd hun bestemming. De kerkenraad schonk de vernieuwde kerk een toepasselijke cadeau: een bijbel volgens de nieuwe vertaling voor op de kansel. “Flinke bijbel, mooie grote letters”, aldus de voorganger, die het een voorrecht vond dat hij hem uit mocht pakken.
Zijn tekst uit de bijbel waren Handelingen 2: vers 1 tot en met 13, waarin het Pinksterfeest aan de lezer voorbijtrekt en Handelingen 16 vers 1 tot en met 15 met de rol van de heilige Geest, die apostel Paulus in zijn droom naar Europa wenkt. Op Pinksteren gingen de volgelingen van Jezus van hem verkondigen en spraken in allerlei talen en kregen tongen als van vuur op hoofd. “Ze zullen wel dronken zijn”, werd er door sommigen gespot.
In zijn overdenking over de tweede bijbeltekst met als titel: de Geest wijst de weg, ging Johan Bos in op de voortschrijdende techniek. Hij kan vanachter zijn computer praten met zijn dochter in Ghana. Hij nam nog een voorbeeld uit zijn privéleven. De Tom Tom, die als een soort geest je de weg wijst. Een mooie manier om in deze tijd uit te leggen wat er op Pinksteren herdacht wordt.

Er was nog iets speciaals tijdens deze dienst. Harry Tillema nam na ruim 50 jaar ouderling geweest te zijn afscheid Na afloop van de dienst schudden de gemeenteleden hem de hand. In 1958 werd Tillema diaken en al snel ouderling. Hij kreeg een warm applaus van de kerkgangers.

Na afloop van de dienst was er een drankje en hapje in de nieuwe gemeenschappelijke ruimte.