Presentatie eerste concept beheerstichting aan deelgemeente Charlois

In Pendrecht heb je te maken met allerlei vormen van bewonersparticipatie. Er zijn Opzoomergroepen, diverse groepen van bewoners overleggen met de deelgemeente of met Woonstad Rotterdam, zoals de werkgroep Zierikzeebuurt, de werkgroep dagelijks beheer en complexcommissies. Bovendien zijn er organisaties als de vereniging Turks Huis in Pendrecht en het Vrouwenhuis Vitale Wereldvrouwen. In Pendrecht zijn rond de kerken, sportverenigingen en voorzieningen, zoals Restaurant Zuiderkroon, de wijkcoördinator, de politie en dergelijke ook groepen bewoners in de wijk bezig met hun woon- en leefomgeving.
Daar zijn ondersteuners voor: zoals het opbouwwerk, administratieve ondersteuning en advies op het gebied van de vernieuwing van de wijk. De gedachte was tot nu toe dat die verschillende groepen en ondersteuners samen kwamen in de Bewonersorgansiatie Pendrecht, de BOP. Die organisatie had een bestuur, waarin de bewonersgroepen zitting hadden. De BOP vroeg subsidie aan bij de deelgemeente voor activiteiten en voor de huisvesting in het Servicepunt Pendrecht. Verder was het idee dat de ondersteuners hun werk afstemden met het bestuur van de BOP.

In de loop der jaren is de animo van bewoners voor de BOP afgenomen. Er is nog wel een bestuur, maar het werd ieder jaar opnieuw leuren om het bestuur gevuld te krijgen. Veel hing af van de beroepskrachten.
Sinds 2003 is er een nieuw fenomeen op dat gebeid en dat is de stichting Vitaal Pendrecht, die aan de slag ging met de Pendrecht Universiteit en elke bewoner ziet als professor op zijn of haar eigen gebied. Wie wat te vertellen heeft krijgt via die aanpak zijn kans om in gesprek te komen met de deelgemeente, Woonstad, Vestia of welke organisatie dan ook.
Om daar een beetje systeem in te krijgen is bedacht, dat er een beheerstichting moet komen met een bestuur, dat ervoor zorgt dat die goede ondersteuning op peil blijft en dat er voor alle bewonersgroepen in de wijk datgene is wat men nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dat er bijvoorbeeld ook gewerkt wordt aan samenwerking en samenhang tussen die verschillende groepen en er een ‘wijkgeluid’ ontstaat. Een geluid dat aansluit bij alle verschillende soorten bewoners in de wijk . Zonder dat er overigens een soort van strak keurslijf over alles heen gelegd wordt.

Er is gekeken naar welke vorm daar het best op past en dat is een verbreding van de stichting Vitaal Pendrecht geworden. Die krijgt extra bestuursleden. Dat zijn Clasien Kramer, Peter Diepenhorst en Wim van de Walle. Zij komen Harry Kock, die al bestuurslid van de stichting was, versterken en gaan zorgen voor een goede ondersteuning en goede voorzieningen voor alle bewonersgroepen in de wijk. De andere bestuursleden van de stichting waren Gerard Boom, Bien Hofman en Baby Jamanika. Die treden om verschillende redenen af. Baby verhuisde naar Curaçao, Gerard voelde zich te oud worden voor dergelijke functies en Bien werkt voor de bewonersparticipatie dus wilde graag af van het dragen van meerdere petten in dit verband.
Dinsdag 2 november werd er op het kantoor van de deelgemeente in de kamer van bestuurder, Theo Coskun, gepraat over die ontwikkelingen met naast Theo ook Michel de Baan. Die zijn alle twee portefeuillehouder en verantwoordelijk voor de burgerparticipatie in de deelgemeente. Naast hen waren ook Katja Horeman, gebiedsmanager voor Pendrecht en Zuidwijk en de beleidsambtenaren Jacqueline Peper en Marjolein Jongh bij het gesprek.

Een volle kamer, maar er werd goed en constructief gesproken.

Zij konden zich met elkaar vinden in de ideeën van de nieuwe bestuursleden van de stichting Vitaal Pendrecht en de beroepskrachten; Bien Hofman, Arno van der Laan en Rieks Westrik.

Een aantal zaken moeten nog verder uitgewerkt worden, maar de beheerstichting kan verder. En kan rekenen op steun van de deelgemeente. Als alles goed gaat zal die begin volgend jaar van wal kunnen steken de rivier op.

Dat beeld werd in de presentatie van de stichting ook gebruikt. Allemaal scheepjes op de rivier en één moederschip, dat zorgt voor de bevoorrading van alles wat meevaart, maar iedereen wel zijn zelfstandigheid laat behouden.

Iedereen blijft als het ware zelf de baas op zijn eigen scheepje.