Presentatie stagiaires Rechtswinkel

Woensdag 18 juni presenteerden de stagiaires rechtswinkel van InHolland hun bevindingen aan de volgende groep studenten.
5 studenten van InHolland liepen de afgelopen periode stage bij Vitaal Pendrecht in het Servicepunt Charlois Zuid.

Woensdag 18 juni presenteerden zij hun ervaringen aan een nieuwe groep studenten, die in september de volgende stageperiode gaan invullen.

Gemakkelijk hadden de studenten het deze keer niet in Pendrecht. Vitaal Pendrecht was aan het verhuizen en soms liet de begeleiding daardoor een beetje te wensen over.

Vooral Orphee had daar mee te maken gehad. Zij moest tentamen doen en kwam door omstandigheden in het Servicepunt Charlois Zuid te laat op school. Gelukkig trof ze daar Peter de Koning, één van de docenten, die wist wat er aan de hand was en ervoor zorgde dat Orphee toch mee kon doen aan het tentamen.

Bien Hofman had om die reden een bos bloemen extra meegebracht. Voor iedereen was er een waardebon, omdat het werk van de stagiaires bijzonder gewaardeerd wordt.

De volgende periode zullen de stagiaires in de Kinderfaculteit aan Plein 1953 nummer 192 te vinden zijn.