Presentatie van Charlois’ Welzijn aan deelgemeenteraadsleden

Dinsdag om 17:30 uur waren ze uitgenodigd om een inkijk te komen nemen in het werk van Charlois’ Welzijn. Medewerkers van de stichting die veel sociaal werk verricht in de deelgemeente presenteerden hun werk.
Directeur, Rob Meijer, begon met de verschillende werksoorten te benoemen.

Buiten begon het er steeds dreigender uit te zien. Die dreiging was en is welhaast symbolisch. Er komen forse bezuinigingen aan op onder andere het sociaal werk. Om die bui voor te zijn wilde Charlois’ Welzijn laten zien wat er in de diverse wijken van Charlois onder haar verantwoordelijkheid gebeurt. Zonder subsidie van de deelgemeente kan dat werk immers niet.

Er werden veel werksoorten die je ook in Pendrecht terug kunt vinden behandeld, beginnen bij de kinderdagverblijven Hompeltje en Pompeltje en de voorschool, die van de Middelburgt verhuisden naar de Beatrixschool. Via de andere voorzieningen voor kinderen en onderwijs uit de wijken ging het naar het maatschappelijk werk, jongerenwerk en het opbouwwerk.

Om 19:40 uur was de presentatie voorbij, de bui gelukkig ook.

Wie weet is dat een goed voorteken.