Projectleider Kinderfaculteit gezocht

De Kinderfaculteit gaat binnenkort van start. Er wordt een projectleider gezocht! Lees hier de vacature.
Projectleider (v/m) Kinderfaculteit bij de Pendrecht Universiteit

Pendrecht Universiteit.

De Kinderfaculteit is een spiksplinternieuw initiatief van bewoners van Pendrecht via de Stichting Vitaal Pendrecht en onderdeel van de Pendrecht Universiteit.

Binnen de Kinderfaculteit wordt intensief samengewerkt met de vier basisscholen (Beatrixschool, Over de Slinge, De Koppeling en de Hoeksteen) om alle kinderen van Pendrecht elke schooldag na schooltijd educatieve en aantrekkelijke lessen aan te bieden.
De lessen (talen, kunst, cultuur, sport en wereld) worden gedurende 30 weken per jaar gegeven door vakmensen en vinden plaats in de collegezalen van het nieuwe gebouw van de Pendrecht Universiteit op het Plein 1953.

De Kinderfaculteit is ondergebracht in een projectorganisatie, die wordt geleid door een stuurgroep. Voor de uitvoering van het gehele project wordt een projectbureau gevormd bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers. Voor de leiding van het project en het projectbureau heeft de Stichting Vitaal Pendrecht de ruimte om een projectleider aan te stellen. De projectleider zorgt voor een goed draaiend projectteam, is tactvol en creatief en let er op dat de doelstelling en de beoogde werkwijzen worden behaald.

De functie.

De projectleider is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Kinderfaculteit. Zij/hij werkt daarbij nauw samen met een stuurgroep bestaande uit ervaren mensen, die namens het bestuur van Vitaal Pendrecht de opdrachtgever voor het project is.

De Kinderfaculteit wordt nu opgezet. Het is dus een uniek project in ontwikkeling. De beoogde opening zal in januari 2014 plaatsvinden.

De projectleider is de spin in het web van alle samenwerkende partijen. Zij/hij is iemand die zowel een begroting, een rooster en een jaarprogramma kan opstellen, als iemand die met volle overgave en enthousiasme kan samenwerken met wijkbewoners, vrijwilligers en docenten. We zoeken iemand die niet snel schrikt van een beetje pittige Pendrechtse directheid.

Van de projectleider wordt verwacht dat zij/hij mondeling en ‘schriftelijk’ rapporteert over de voortgang, resultaten, knelpunten. Tevens doet zij/hij voorstellen voor verbeteringen in het programma en is in staat te participeren in een wetenschappelijk onderzoek.

Het verdient aanbeveling dat de projectleider:

-beschikt over de vaardigheid in het coachen van de professionals, vrijwilligers en kinderen;
-professionals aan kan sturen
-stressbestendig is
-zich voor langere tijd aan dit project wil verbinden.
-de pedagogische visie kan onderschrijven en uitvoeren
-moet zelfstandig kunnen werken
-ruime ervaring heeft met het organiseren van activiteiten
-ervaring heeft met PR en communicatie
-affiniteit met de ontwikkeling van innovatieve programma’s

Vraag.

Voor de functie is tenminste een HBO werk- en denkniveau vereist.
Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie

De bereidheid zich voor een langere periode aan de Kinderfaculteit te willen verbinden. De focus alleen daarop te willen richten. (dus niet in combinatie met een andere baan)

De werktijden zijn met name in de middag en de vroege avond, één keer in de maand is er generaal overleg met het bestuur. en regelmatig op de zondagmiddag.

Aanbod.

Een duurzame baan in een prettige werkomgeving met veel ruimte voor een eigen inbreng en inkleuring.

De functie is voor 30 uur per week. De CAO welzijn is van toepassing (schaal 10).

Aanstelling zal plaatsvinden bij het WGI. Indiensttreding liefst per 1 november 2013.

Voor het eerste jaar van aanstelling zal een jaarovereenkomst worden aangegaan met bij goed functioneren kans op verlenging.

Uw sollicitatie kunt u richten aan het Bestuur Vitaal Pendrecht t.a.v. mevrouw Bien Hofman. bienhofman@hotmail.com
Informatie 06-12444013