PvdA-fractie stelt vragen aan bestuur Charlois

Het volgende PERSBERICHT rolde bij de actievoerders voor het behoud van net kantoor van de Nieuwe Unie in Pendrecht.

Het plan heeft onder de huurders de nodige onrust veroorzaakt. Dit komt vooral door de vele sloop-, nieuwbouw- en renovatieplannen die door de NU uitgevoerd worden of zullen worden. Zulke ingrijpende plannen brengen onrust onder de huidige huurders. Als men hierover direct en persoonlijk contact op kan nemen aan de balie met de verhuurder in de eigen buurt geeft dat een vertrouwd gevoel. Dit komt de uitvoering zeker ten goede.

Vitaal Pendrecht heeft een handtekeningenactie met succes georganiseerd.
De fractie van de Partij van de Arbeid steunt dit van harte. M.a.w. ook de fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat het kantoor van De Nieuwe Unie in Pendrecht moet blijven.

De tekst van de vragen luidt als volgt:

Geacht Bestuur,
De Nieuwe Unie heeft het voornemen haar kantoor met balie op Plein 1953 in Pendrecht te verhuizen naar het Zuidplein.
Dit plan heeft onder de huurders de nodige onrust veroorzaakt. Dit komt vooral door de vele sloop-, nieuwbouw- en renovatieplannen die door bovengenoemde corporatie uitgevoerd worden of in de toekomst zullen worden. Het zal u zeker bekend zijn, dat zulke ingrijpende plannen onrust brengen of kunnen brengen onder de huidige huurders. Als men direct persoonlijk contact op kan nemen met de verhuurder in de eigen buurt geeft dat een vertrouwd gevoel en komt dat de uitvoering van de voorgenomen plannen zeker ten goede. Voor een aantal mensen zal de gang naar het “grote” kantoor op het Zuidplein of het voeren van een telefoongesprek, dat bij een grotere organisatie tegenwoordig de nodige vaardigheden vereist, een (te) hoge drempel kunnen zijn.
Vitaal Pendrecht heeft dan ook een handtekeningenactie georganiseerd met het doel de Nieuwe Unie er van te overtuigen dat het kantoor in Pendrecht moet blijven, waar vele individuele huurders en verschillende Pendrechtse organisaties achter staan, vooral om bovengenoemde redenen. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt dat ook en staat dus achter de genoemde actie.
Vraag:
Wat gaat het Dagelijks Bestuur doen om het kantoor van de Nieuwe Unie in Pendrecht te houden?
In afwachting van uw antwoord verblijven wij,
met vriendelijke groet,
namens de fractie van de Partij van de Arbeid
Zeki Baran
Ida Maes