PvdA: Maakt Charlois beter!

Programma PvdA: de PvdA maakt Charlois beter!
Samenvatting:
De PvdA in Charlois loopt al jaren voorop bij het nemen van soms harde maatregelen om tot goede resultaten te komen. De PvdA bestrijdt de verloedering hard en bouwt aan nieuwe kansen voor de inwoners.
De PvdA zoekt direct contact met de bevolking. Alleen zo vinden we snel en doeltreffend oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken als veiligheid, werkgelegenheid, integratie, sociale binding en voldoende zorg in de wijken.
De inwoners van Charlois mogen verwachten dat het bestuur goed functioneert als de PvdA daar in zit. Maar de PvdA vraagt ook van de burgers om zelf bij te dragen aan de versterking van Rotterdam. Voor de PvdA doet iedereen er toe: jong en oud, autochtoon en allochtoon, kansrijk en kansarm, heteroseksueel en homoseksueel. Iedereen moet kunnen meedoen in zijn of haar wijk én de stad. De PvdA staat ook voor duidelijke spelregels waarop we elkaar aanspreken als het gaat om solidariteit, emancipatie en integratie.
Rotterdam is van alle Rotterdammers. Met u maakt de PvdA Charlois beter!