Raad in de Wijk dit keer in de Open Hof Kerk

Op maandag 6 december kwam de deelgemeenteraad bij elkaar in de wijk Pendrecht. De Raad in de Wijk is er om de politiek dichterbij de bewoners te brengen en vooral in te gaan op zaken, die er in de wijk spelen.

In de voorbereiding was onder andere gevraagd of de Pendrecht Universiteit een rol zou kunnen spelen in de opzet van de ‘Raad in de Wijk’. Professoren uit de wijk zouden misschien een andere kijk op de wijk kunnen geven dan de mensen die gewoon zijn op een uitnodiging van de deelgemeente in te gaan. De vorige keren dat de raad in de wijk kam was vaak de opmerking achteraf dat steeds dezelfde mensen op de bijeenkomst af komen en steeds dezelfde zaken aangekaart worden.

De griffie vroeg of de universiteit mee kon doen in de voorbereiding. ‘Dat is oké was de reactie, maar begin september ben ik er niet en ik weet dat de opbouwwerker er dan ook niet bij kan zijn, dus misschien kan het op een andere datum?’ was de wedervraag van Bien Hofman. De griffie dacht nou dat kan eenvoudig geregeld worden. Gaan we eerst naar de Tarwewijk en vervolgens naar Pendrecht.
De fractie van Leefbaar Rotterdam waren het met de verandering niet eens en maakten er een principieel punt van. Zij vonden het verkeerd dat de bijeenkomsten omgewisseld werden omdat twee beroepskrachten er niet bij konden zijn.
Er werd tussentijds nog van alles geprobeerd. De opbouwwerker wilde graag naar het fractieberaad komen om de aanpak van de Pendrecht Universiteit nader toe te lichten. De fractie was niet te vermurwen en was er 6 december niet bij.

De andere partijen waren er allemaal wel en met een flinke vertegenwoordiging. Zij hadden bleek later ook geen behoefte aan betrokkenheid van de Pendrecht Universiteit. Zij wilden niet afwijken van de aanpak, het format waarmee in iedere wijk gewerkt werd. De fractie van Leefbaar bleef onvermurwbaar en was er niet op de bewuste avond.

Er waren ook veel bewoners op de uitnodiging afgekomen. Weliswaar de mensen, die je ook tijdens de andere vergaderingen ziet, maar toch er was een groot gezelschap.

En in een mooie kerk. Dat moet toch goed gaan. De kerkruimte om met zijn allen bij elkaar te komen en de punten te presenteren. En de recreatieruimte om met de raadsleden bij kraampjes je punten aan te kaarten.

In de volgende stukjes meer over het verloop van de Raad in de Wijk.