Raad in de Wijk

Op 17 september 2012 komt de deelraad Charlois naar u toe om met u in gesprek te gaan over uw wijk: wat gaat er goed, wat gaat er minder goed en kan dus beter?
Bent u bewoner van of ondernemer in Pendrecht?

Op 17 september 2012 komt de deelraad Charlois naar u toe om met u in gesprek te gaan over uw wijk: wat gaat er goed, wat gaat er minder goed en kan dus beter?

De leden van de deelraad gebruiken deze informatie tijdens de vergaderingen van de deelraad. De gespreksonderwerpen die tijdens de Raad in de Wijk aan de orde komen worden mede door u bepaald. Zijn er zaken in uw wijk waarover u van gedachten wilt wisselen met de deelraad?
Geef ze door aan de griffie via e-mail (griffie@charlois.rotterdam.nl),
post (postbus 3008, AK Rotterdam),
of bel de griffie op (010) 4107507.

In de uitnodiging voor de Raad in de Wijk, die u twee weken voor de bijeenkomst in uw brievenbus vindt, leest u de gespreksonderwerpen waarover u op 17 september met de deelraad in gesprek kunt gaan.

Waarom er op het affiche 6 september staat?

Dat is een raadsel.

Maar de bijeenkomsten zijn echt op 17 september.

Er wordt begonnen om 19:30 uur en om 22:00 uur is de afsluiting.

Om 19:00 uur gaat de zaal open.

De voorzitter van de deelraad Ed Goverde zal een welkomstwoord uitspreken

Er komt een presentatie van de stand van zaken in Pendrecht

de deelraadsleden gaan in gesprek met bewoners

die gesprekken worden teruggekoppeld

er komt een reactie van de deelraad Charlois

en de voorzitter zal afsluiten.