Raad van Advies voor Pact op Zuid

Pact op Zuid is een bijzonder samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, de drie deelgemeenten Charlois, Feijenoord en IJsselmonde en vier woningcorporaties: Vestia, Woonbron, Com·Wonen en Woonstad Rotterdam. Doel van het Pact op Zuid is dat de partners zich gezamenlijk inzetten om in 10 jaar tijd de achterstand van Rotterdam Zuid weg te werken.

Programma

Het Pact op Zuid is een extra programma, gezamenlijk gedragen door partijen die dagelijks wonen en werken op Zuid. Afgesproken is om in tien jaar tijd een miljard euro extra te investeren in de fysieke, sociale en economische kwaliteiten van Zuid. Het Pact stelt zich als voornaamste ten doel de selectieve migratie (het vasthouden van de bewoners met een midden- en hoger inkomen) tot 2015 tot nul terug te brengen en de bewonerstevredenheid omhoog te brengen.

Aanleiding

In 2004 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van bewoners in de stad. De resultaten waren vooral voor Zuid een eye-opener. Kort samengevat kwam het erop neer dat de meeste bewoners ontevreden zijn over hun woonomgeving en over het contact met hun buren, dat er veel verschil is in leefstijlen en dat de wijken te weinig een eigen identiteit hebben. De meeste mensen willen verhuizen zodra de mogelijkheid zich voordoet. Voor de partners was dat de aanleiding om de handen ineen te sluiten in een uniek samenwerkingsverband: het Pact op Zuid.

Ditty Blom is de programmamanager van Pact op Zuid. Zij stapte in de voetsporen van Karin Schrederhof, die in het eerste jaar van Pact op Zuid al zei: “Ik zie als programmamanager allerlei politici en bestuurders van woningcorporaties, maar te weinig kom ik de onmisbare partij bewoners tegen!” Het huidige programmamanagement wil daar wat aan doen. Er is een deskundige in de arm genomen en er is een Raad van Advies uit de bewoners in voorbereiding.

Dinsdagavond 11 januari werd in het kantoor van Pact op Zuid, dat in het Ondernemershuis Zuid gevestigd is, een eerste bijeenkomst van de Raad van Advies belegd. Ditty Blom deed met een korte presentatie uit de doeken waar Pact op Zuid voor staat. Zij benadrukte de kansen die er allemaal liggen aan deze kant van de Maas en de bedoeling van Pact op Zuid om die kansen volop te benutten.

Om daar meer van te zien is het handig om eens te kijken op de website van Pact op Zuid, die door de inspanningen van Aysel Kaya, die sinds een paar maanden dé contactpersoon is voor de participatie in het Pact, helemaal in een nieuw jasje is gestoken en goed laat zien waar ze heen willen met ZUID.
Ze is heel druk bezig met het onderhouden van de relaties en het uitbreiden van het netwerk. Aysel heeft lange tijd in de Afrikaanderwijk gewoond en daarna in de Millinxbuurt. Ze zoekt vooral jongeren die willen praten over allerlei zaken rondom het thema ‘Jong op Zuid’.
Heb je interesse, neem dan contact met Aysel op via a.kaya@bsd.rotterdam.nl of 06-20184199.

En kijk vooral vaak op www.pactopzuid.info