Radio Pendrecht Soap deel 4: Talkshow, hoorspel en weer politie-ingrijpen

Er werd Jerry Springer als het ware een talkshow door de strot geduwd. Ook het publiek bleek het allemaal niet zo te vertrouwen.

Zou er in de andere helft van het theater echt wel iets plaatsvinden?

En ja hoor er volgde een verplaatsing naar de andere kant van het Pendrecht Theater. En alles werd klaargezet om onder leiding van Jerry ‘Cees Bavius’ Springer te praten over Idealen. Vorige keer was er met Bert den Boer en Theo Coskun gesproken over Verlangen. Dit keer over Idealen. Een oude, voormalig opbouwwerker Rieks Westrik, en een nieuwe opbouwwerker, buurtcoach Benyounes El Majdoub, werden aan de tand gevoeld over hun idealen. Het publiek mengde zich goed in het gesprek Idealen genoeg. Ook gebiedsmanager, Katja Horeman, mengde zich in het gesprek. Zij blijft ook streven naar een ideale wijk en deed een oproep m dat met zijn allen te doen.

Het hoorspel leidde tot hilarische taferelen. De spelers deden hun best de geluiden zo getrouw mogelijk na te bootsen. Het verhaal wordt steeds mooier. Marjan bijvoorbeeld kreeg er nog een paar mensen bij in haar kleine driekamerflatje. Kunnen ze met nog meer mensen naar de radio luisteren.

Oké, de verkoop en de collecte hadden dus € 722,23 eurocent opgebracht en de spelers wilden meer. Uit de winkel Spirido en via een ander loket met Knuffels en kerstkaarten en uit de wensrok werden allerlei zaken aangeprezen en warempel er werd ook nog veel verkocht. Het publiek bleek nog wat extra geld in de zak te hebben.

Helaas de politie was dan weliswaar niet bereikt voor de voorstelling, maar had er wel lucht van gekregen dat er iets gaande was in het Pendrecht Theater. Een bezoeker kreeg een telefoontje en riep. “Ik krijg hier de politie aan de telefoon. Ze komen er aan. Jullie mogen zonder vergunning niet collecteren en zeker niet verkopen!” Hij liep naar de deur en kon helaas niet voorkomen dat de politie ingreep.

Opnieuw een ruw en abrupt eind van een avond met de Radio Pendrecht Soap. Het licht ging uit en er klonk een stem die zich afvroeg of het ooit nog goed komt met de Radio Pendrecht Soap. Dat wordt in december in de kerstaflevering in de Larenkamp duidelijk.

Zorg dat je erbij bent!

Wie er niet bij zal zijn is Johnny, Milgelvio, krijgt het te druk met andere zaken. Het theater zal op zoek moeten naar een nieuwe Johnny. Die komt er vast. En er komen ook zeker weer mooie teksten van Pieta Bot en de regie van Cees Bavius en Marienke van Terheijden zullen opnieuw garant staan voor een fraaie voortzetting van de Radio Pendrecht Soap.