Romantiek in de Zuiderkroon

Hiernaast de foto’s van de plechtigheid. Veel van hun vrienden uit de Zuiderkroon en uit het restaurant met dezelfde naam waren er getuige van.

Maja schrijft verder:

“Verwachten doe je het niet maar toch het is echt waar
vanmorgen zijn Fien Klouwen en Aad Nohl getrouwd.
Dat ze wat voor elkaar voelden had iedereen allang gezien maar trouwen daar denk je niet snel aan.Ze wilden het eerst niet zeggen maar hielden dat toch niet vol. Bedacht hadden ze dat ze met getuigen even naar het stadhuis zouden gaan, maar die vlieger ging niet op. De belangstelling uit de Zuiderkroon was groot. Wie in staat was nam de metro en was getuige van het huwelijk. De trouwzaal zat vol Zuiderkroners, zoals ook altijd op het thuisfront het geval is als er een activiteit is. Ze kijken terug op een mooie plechtigheid met allemaal vertrouwde gezichten om hen heen. Trouwen op die leeftijd is toch nog steeds heel bijzonder. Fien en Aad heel veel gelukgewenst, ook namens de redactie van Vitaal Pendrecht.
Tot slot zijn ze nu op huwelijksreis naar de kinderen.
En wij ging koffie drinken in de Zuiderkroon die gelukkig
‘s maandags overdag ook weer open is.”

Maja, bedankt voor je mooie verslag.