Rommelmarkt op Plein 1953

Hoe komt er nu zonder aankondiging ineens een rommelmarkt op Plein 1953? Dagburgemeester, Mario Bosch, wilde er het zijne van weten. Hij had geen enkele vooraankondiging gezien.

Hij liep even binnen bij Carla van Houten met de vraag of zij meer wist. Zij wist te vertellen dat een buitenstaander daarvoor een vergunning had aangevraagd bij de deelgemeente Charlois.

En inderdaad, op de deelgemeentesite vond hij het volgende:

Het dagelijks bestuur van deelgemeente Charlois heeft op 6 juli 2011 de volgende evenementenvergunning verleend:

Aan de heer C. Storm voor vier rommelmarkten op Plein 1953 op de zaterdagen 31 juli, 27 augustus, 15 oktober en 12 november 2011 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
kenmerk: 11/01446

Mooi, dan kunnen die 27e augustus, 15e oktober en 12e november mooi op de activiteitenkalender.