Rommelmarkt Ostreaflat

De flat viert dit jaar een lustrumfeest. Maar ze doen meer! Op koninginnedag hebben ze een rommelmarkt. Ze vragen aan iedereen, die geïnteresseerd is langs te komen.
De Rommelmarkt begint om 11:00 uur.
De kramen worden alleen aan de bewoners van de flat aangeboden, dus wilt u als kraamhouder van buitenaf meedoen… Dat is niet hun bedoeling.

Natuurlijk bent als niet-bewoner van de flat wel van harte welkom om te kijken of er iets van uw gading is.

Bij onvoldoende belangstelling, gaat de markt niet door.