Rommelmarkt Ostreaflat

De Rommelmarkt begint om 11:00 uur.
De kramen worden alleen aan de bewoners van de flat aangeboden, dus wilt u als kraamhouder van buitenaf meedoen… Dat is niet hun bedoeling.

Natuurlijk bent als niet-bewoner van de flat wel van harte welkom om te kijken of er iets van uw gading is.

Bij onvoldoende belangstelling, gaat de markt niet door.