Rotterdams Smartlappenkoor zoekt nieuwe leden

Het Rotterdams Smartlappenkoor ‘Mag Geen Naam Hebben’ is op zoek naar nieuwe leden. Het koor telt nu 50 enthousiaste zangers en zangeressen, die behalve aan zingen, ook veel waarde hechten aan onderlinge contacten en gezelligheid.

Het was 1999. Rotterdam had behoefte aan een smartlappenkoor. Vol enthousiasme namen Wil Reimer en Jean Wiertz (docenten aan het St. Laurenscollege) het initiatief om dit gat in de markt te vullen. Het Rotterdams Smartlappenkoor was een feit. Omdat het moeilijk was een naam te bedenken, werd deze ‘Rotterdams Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” (MGNH)’.

Repertoire

Het repertoire van het koor is geschikt voor een breed publiek en bestaat uit oude en eigentijdse smartlappen, levensliederen, Rotterdamse liedjes, Nederlandstalige popliedjes en aanstekelijke meezingers. Alles wordt in het Nederlands en meerstemmig gezongen. Om de kwaliteit nog meer te verhogen, wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk uit het hoofd te zingen. In koorverband is dit verrassend eenvoudig aan te leren. Er wordt ongeveer 6 keer per seizoen opgetreden voor senioren en korenfestivals.

Wat zoekt het koor?

Het smartlappenkoor zoekt zangers en zangeressen die:

• Graag zingen;
• Het leuk vinden om meerstemmig te zingen;
• Het fantastisch vinden om met elkaar optredens te verzorgen;
• Bereid zijn om uit het hoofd te zingen en de liedjes met expressie te ondersteunen (schrik niet! Het gaat stapsgewijs);
• Trouw repetities bezoeken (koordiscipline);
• Er met elkaar een mooi koor van willen maken (koorgevoel).

Ben je nieuwsgierig geworden?

Kom dan eens kijken en luisteren op een repetitieavond. Deze vinden plaats op dinsdagavond van 19:30 – 21:30 uur in LCC Romeynshof, Stresemannplaats 8, Rotterdam Ommoord.

Laat je komst vooraf even weten aan Kees Plaisier via 06-29011009 of via basnik@priatnov.nl.

Een nieuw koorlid kan eerst 3 keer vrijblijvend meedoen.

Meer informatie vindt u op https://maggeennaamhebben.nl/.