Schouwgroep uitgebreid door buurtcolleges van de Pendrecht Universiteit

De groep was deze keer uitgebreid met wel drie deelnemers van de Tiengemetenbuurt zelf. De colleges in de diverse buurten van de Pendrecht Universiteit hadden er toe bijgedrage, dat het werk van de wergkgroep Fysiek en Sociaal Dagelijks Beheer van de deelgemeente Charlois voor Pendrecht ruimer onder de aandacht was gekomen.

Uit de Tiengemetenbuurt deden nog bewoners mee met het schouwen.

Dat gebeurde donderdag 4 maart dus wel.

En dat scheelt gelijk een heleboel. De bewoners uit die buurt zien de straten vaker en zijn aanmerkelijk kritischer dan bewoners uit een andere buurt.

Aan het eind van de schouw concludeerde de groep toch opnieuw dat het werk van de roteb, gemeentwerken, en andere diensten toch de toetsteen van de bewoners kan verdragen.

Het gemiddelde cijfer voor schoon, heel en veilig lag behoorlijk hoog. Dat neemt niet weg dat sommige bestratingen een laag cijfer kregen. Die straten zijn dan ook erg toe aan een nieuw wegdek of nieuwe stoeptegels.