Sedat Atacan heeft een plan

Hij is nog niet zo gek lang terug uit Turkije. Maar hij is al volop bezig om van het 20-jarig jubileum van de vereniging Turks Huis in Pendrecht een mooi feest te maken. Sedat Atacan wil het Opzoomeren terug in de wijk.
Hij was erbij er toen in mei 1994 het Turks Huis in Pendrecht werd opgericht. De oprichtingsdatum was 20 mei, maar op de Opzoomerdag 28 mei 1994 ging de vereniging pas echt van start. Sedat Atacan zorgde voor geroosterde sardientjes. Lekkere dingen maken is zijn specialiteit.

Hij woont overigens in Zuidwijk. Zijn vereniging is er ook voor die wijk. Ze wilden in het begin de vereniging de naam Turks Huis geven, maar die bleek al te bestaan in Amsterdam. De BewonersOrganisatie Pendrecht met voorzitter Piet Otting en opbouwwerker Ben van Zanten stonden vierkant achter het initiatief tot de vereniging. Dus werd voor de toevoeging ‘in Pendrecht’ gekozen. De leden van de vereniging wonen verspreid over Zuidwijk en Pendrecht en een enkeling komt uit een andere wijk in het gebied Charlois.

Het doel van de vereniging is de Nederlandse en Turkse cultuur over en weer bekend te maken en de samenwerking tussen de overige wijkbewoners van Pendrecht en Zuidwijk en de Turkse gemeenschap in die wijken te bevorderen. Nou ga er maar aanstaan.

Sedat kan je er alles over vertellen. Hij heeft er 20 jaar ervaring mee. En hij wil dat graag vieren. Om die reden ging hij maandagavond 20 oktober naar de Larenkamp om de gebiedscommissie om steun voor zijn plan en financiën te vragen. Hij had zijn voornemen via de telefoon doorgegeven en er ook nog een emailbericht over geschreven.
Zijn tekst luidde:

Beste mensen van de Gebiedscommissie Charlois,

Mijn naam is Sedat Atacan en ik ben voorzitter van de vereniging Turks Huis in Pendrecht. De vereniging heet zo, omdat er bij de oprichting in 1994 al een Turks Huis bleek te bestaan, dus moest er iets bij. Wij hebben steeds een eigen plek gehad in Pendrecht, vandaar de naam van die wijk erbij. Onze leden komen uit Zuidwijk, zoals ik zelf,
uit Pendrecht en uit meerdere wijken in Charlois.

Ik ben vorige week donderdag teruggekomen van een verblijf van een half jaar in Turkije en heb de leden van mijn bestuur gevraagd om een aanvraag te doen via het bewonersinitiatief. Wij willen graag het twintig jarig jubileum van de vereniging vieren met de buurt en met jullie. De bestuursleden hebben dat geprobeerd, maar het is hen niet gelukt al die ingewikkelde vragen te beantwoorden. Ik heb ook nog even naar het formulier gekeken, maar kan daar niet mee uit de voeten.

We hebben altijd goed met de gemeente en de buurt samen kunnen werken. We zijn een vereniging voor de leden, maar ook voor de mensen in de buurt. Jullie hebben zelf ook aan activiteiten van ons meegedaan.

Nu mijn vraag.

Zouden jullie alsjeblieft onze jubileum viering willen sponsoren. We nodigen jullie van harte uit om er aan mee te doen.

Dat was mijn vraag.

Ik dank u voor uw aandacht.

Heeft de gebiedscommissie wel aandacht voor bewoners?

Nou bleek men bij de gebiedscommissie het antwoordapparaat niet afgeluisterd te hebben en ook het emailbericht was niet op tijd gelezen. De integraal gebiedsnetwerker, Janny van Gils, belde nog op met de mededeling dat er geen bericht om in te spreken was binnengekomen. Sedat was er echter van overtuigd dat het allemaal wel goed zou komen en bereidde zijn inspreekbeurt goed voor.

De gebiedscommissie Charlois had het daarentegen veel te druk met andere zaken. De sluiting van de Larenkamp en bewonersinitiatieven van andere bewoners. Kortom Sedat kreeg van voorzitter Ronald Tol niet het woord. Tol nam in de pauze van de bijeenkomst wel het papier in ontvangst en zei samen met vice-voorzitter Zeki Baran, dat het wel goed zou komen.

De volgende dag belde de gebiedsnetwerker opnieuw. De tekst van Sedat was op haar bureau terechtgekomen en zij zei dat er toch een formulier ingevuld zou moeten worden.

Nou dat formulier is inmiddels ingevuld en er worden ook handtekeningen opgezet.

Activerend 20-jarig Jubileum van het Turks Huis in Pendrecht

Zaterdag 27 december wil Sedat het 20 jarig jubileum vieren. Hij weet ook een mooie plek om dat te doen. Hij denkt eraan om de ideeën achter het initiatief tot de vereniging terug op te halen en op die zaterdag een belangrijk persoon het jubileum te laten openen. Verder wil hij muziek van verschillende groepen en mensen laten horen. De ouderen die in het Turks Huis samen bewegen wil hij er ook bij betrekken. Zij zullen ook andere ouderen vragen mee te doen. En natuurlijk vraagt hij ook Stella Tang, die voor tijdje in het gebouwtje aan de Sommelsdijkstraat oefende met haar dansgroep krijgt ook een rol.

Er komen workshops over het maken van onderdelen van een diner. Dat diner wordt die dag ook echt samen gemaakt en er wordt samen van gegeten.

Je kunt die dag ook dingen leren als marmerverven (ebru), leren volksdansen en muziek maken en …… Sedat is bezig met een leraar die je kan leren om te dansen als een derwisj.

Kortom Sedat rekent op de steun van de gebiedscommissie en andere groepen bewoners uit Zuidwijk en Pendrecht.