Start rioleringswerkzaamheden Wemeldingestraat en omgeving

Op 1 juni (morgen) start de gemeente Rotterdam met werkzaamheden in de omgeving van de Wemeldingestraat. Het riool wordt vernieuwd en straten worden opgehoogd en herbestraat. Dit betekent ook dat 17 bomen in de groenrijke Wemeldingestraat gekapt zullen worden. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind 2015 zijn afgerond. Bewoners zijn geinformeerd via een bewonersbrief.

Fasering
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Elke fase duurt circa 4 weken; de eerste twee weken wordt de bestrating verwijderd en de nieuwe riolering gelegd. Hierna krijgen de bewoners twee weken de tijd om de huisaansluiting te vervangen waarna de straat weer wordt dichtgestraat. Hierna is dit deel van de straat weer toegankelijk. In de faseringstekening staat met kleur aangegeven wanneer waar gewerkt wordt.

1.Yersekestraat (week 23-27)
2.Yersekestraat (week 23-27)
3.Wemeldingestraat tussen Yersekestraat en Rilland Bathstraat (week 27-30)
4.Wemeldingestraat tussen Rilland Bathstraat en Wemeldingestraat huisnummer 34 (week 29-31)
5.Hontenissestraat (week 35-39)
6.Wemeldingestraat tussen Stavenissestraat en Hontenissestraat (week 37-40)
7.Wemeldingestraat tussen Wemeldingestraat huisnummer 34 en Stavenissestraat (week 39-40)
8.Rilland Bathstraat (week 41-43)
9.Stavenissestraat (week 43-44)
10.Wemeldingestraat tussen Hontenissestraat en Kruiningenstraat (week 44-47)
11.Kloosterzandstraat (week 46-49)
12.Wemeldingestraat – voetpad bij basissschool (week 48)
13.Yersekestraat – uitstroomvoorziening (week 49)

Huisaansluiting
Het is mogelijk om Hendriks Infra BV de huisaansluiting te laten aanleggen. De opdracht hiervoor moet u zelf aan deze aannemer verstrekken. Hebt u hier belangstelling voor? De contactgegevens van de aannemer kunt u opvragen bij de contactpersoon (zie onderaan).

Afsluitingen en parkeren
Door het werk zijn delen van de straat tijdelijk niet bereikbaar. De parkeervakken ter hoogte van het opgebroken deel zijn tijdens het werk niet in gebruik. In de opgebroken straat komen rijplaten te liggen.

Huisvuil
Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. De gemeente verzoekt u om uw minicontainer op de gebruikelijke ophaaldag buiten de werkgrens van de aannemer aan te bieden. Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via de website of telefoonnummer 14 010 (lokaal tarief).

Werktijden
De aannemer werkt dagelijks van 7.00 tot 16.00 uur. Om het werk af te kunnen krijgen, zal de aannemer indien nodig doorwerken tot 19.00 uur.

Overlast en onvoorziene omstandigheden
Slecht weer en andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken.

Meer informatie via contactpersoon Marjo Wetsteijn, m.wetsteijn@rotterdam.nl of 010-498 4144.