Startviering Federatie in de kerk van de Emmaüsgangers aan de Reyerdijk

Zondag 19 februari 2012 is de officiële startviering van de Rooms Katholieke Federatie Heilige Maria Magdalena om 10:30 uur in de Emmaüsgangers aan de Reyerdijk 67.
Ter gelegenheid van de startviering van de federatie van diverse parochies, waaronder de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie zal de nieuwe bisschop Monseigneur Hans van den Hende voorgaan in een speciale viering. De locatie van deze viering is de parochiekerk van de Emmausgangers aan de Reyerdijk.

Tijdens de startviering krijgen de parochies de mogelijkheid om zich kort voor te stellen. Ook zal dan het federatiebestuur worden voorgesteld en zal het pastoraal team officieel geïnstalleerd worden.

Voor deze bijzondere viering is er een éénmalig projectkoor opgericht: de Maria Magdalena Singers. Dit koor bestaat uit leden van de diverse koren binnen de federatie.

Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden naar deze viering toe te komen is er op deze zondag in de andere kerken binnen de federatie geen viering.

Omdat op die zondag de Sint Bavokerk gesloten is, is er (bij uitzondering) op zaterdagavond 18 februari om 19:00 uur in de Sint Bavokerk een eucharistieviering.

Na afloop van die viering maakr de parochie er iets gezelligs van. Er is koffie en thee en er worden Oudhollandse spelletjes gespeeld.