Succesvol optreden in Grand Café/Restaurant Zuiderkroon

Optreden Meer bewegen voor ouderen

Afgelopen zondagmiddag 2 mei was er wederom een optreden door “Meer bewegen voor Ouderen” onder leiding van Miep Renirie in Grand Café/Restaurant Zuiderkroon.

De dansen waren goed ingestudeerd en de concentratie was van de gezichten af te lezen tijdens het dansen. Er waren vele belangstellenden en familieleden aanwezig. Na afloop van het optreden kregen de dames een welverdiend applaus.

Groeten van,

De Stromen Opmaat Groep