Taalfaculteit Pendrecht op bezoek bij de Rotterdamse Raad!

Op 17 oktober bezochten de cursisten van de Taalfaculteit de gemeenteraad van Rotterdam. Onder leiding van de docenten gingen zij met de metro vanaf Slinge naar Stadhuis en werden daar ontvangen door de bodes. De bodes zijn de gastvrouwen en -heren van het stadhuis. Natuurlijk moesten er eerst foto’s worden gemaakt in de prachtige binnentuin van het stadhuis en ook binnen was veel pracht te zien.

De cursisten werden vervolgens naar één van de vergaderzalen gebracht en werden verwelkomd door twee gemeenteraadsleden; Jimmy Smet van GroenLinks en René Seegers-Hoogendoorn van het CDA. Onze cursisten hadden tijdens de lessen vragen voorbereid en deze werden dan ook gesteld aan de raadsleden, gebruik makend van de sprekersmicrofoon. De gemeenteraadsleden hadden niet op alle vragen een antwoord, maar hebben wel toegezegd dat de Stadswinkel een bezoek zal brengen aan de Taalfaculteit en dat de gemeenteraad ook graag een kijkje komt nemen bij ons. Ze zijn zeer welkom!

Op de Taalfaculteit hebben we sinds twee weken ook een raad, namelijk de Taalraad. Er zijn enkele cursisten gekozen, middels een echte verkiezing, tot raadsleden. Elke woensdag hebben zij een fractievergadering in de eigen groep en een raadsvergadering met elkaar, bijgestaan door een docent die de griffier is en alles notuleert en bijhoudt.

Er zijn leuke ideeën geopperd voor het cursusaanbod zoals; fit en vitaallessen, naailes, computercursus en meer dagen taalles. De ideeën zullen we verzamelen en deze gaan naar de grote raadsvergadering op 11 december tijdens de afsluiting van het succesvolle cursusjaar!