Toespraak dagburgemeester na onthulling namen Dinteloordstraatflats

“Dames en heren,

Zojuist zijn de namen van de flats onthuld en ik wil allereerst de bewoners hiermee feliciteren. Het klinkt toch wat persoonlijker als je zegt ‘Ik woon in de flat Dintel of Volkerak’, dat is herkenbaarder dan alleen maar een straatnaam.

De onthulling zelf was heel snel gebeurd maar er is natuurlijk het nodige aan vooraf gegaan. Toen vorig jaar zomer de flats werden opgeleverd en de eerste bewoners vol trots hun gloednieuwe woning betrokken vroeg ik mij af of de flats nog namen zouden krijgen, dat was immers bij eerder gebouwde 55+ complexen ook gebeurd. De voorkant van het afdak boven de ingang vraagt eigenlijk om een naambord. Al snel zou ik het antwoord te weten komen.

Op 25 september 2010 was er in de Zuiderkroon een kennismakingsavond met een informatiemarkt voor de nieuwe bewoners en in mijn hoedanigheid als dagburgemeester was ik daar ook voor uitgenodigd. Deze uitnodiging zou vèrstrekkende gevolgen hebben voor de naamgeving van de beide flats. Op de informatiemarkt zag ik namelijk een opvallende kartonnen doos staan, de zogenaamde Woonstadbox, en daarin zaten briefjes van bewoners met suggesties voor de namen voor de flats. Het idee om bewoners zelf een voorstel voor de naam te laten doen juich ik natuurlijk van harte toe, zij zijn het immers die er wonen. Ik moest meteen denken aan 2005 toen ik in een jury heb gezeten die de namen voor de nieuwe flats in de Zierikzeestraat heeft gekozen. Mijn voorstel om dat nu op dezelfde manier te doen werd enthousiast ontvangen en Bindiya Bhoekhan van Woonstad Rotterdam stelde een jury samen bestaande uit Ed Goverde (behalve voorzitter van de deelgemeente Charlois ook een geboren en getogen Pendrechtenaar), Wim den Boer (voorzitter van de stichting Historisch Charlois) en ik zelf.

Bijna een half jaar geleden zijn de namen gekozen die nu op de flats staan. Op 13 oktober nodigde Bindiya ons uit op een geheime locatie buiten Pendrecht zodat we in rust onze keuze konden maken. Ik vertelde eerst hoe het destijds was gegaan bij de keuze voor de namen Schouwen en Duiveland voor de flats in de Zierikzeestraat. Wij waren het er als jury meteen over eens dat de te kiezen naam een relatie moest hebben met de wijk, het water en/of de watersnood. Elke flat krijgt een eigen naam en de twee namen moeten een relatie met elkaar hebben.
Na vier selecties waren er nog 7 namen over. Uiteindelijk hadden we nog 2 keuzes en voor elke naam was wel iets te zeggen. Na lang wikken en wegen kon eindelijk de knoop worden doorgehakt en waren we het unaniem eens over de namen die het nu geworden zijn. We spraken ook af dat we de namen geheim zouden houden tot aan het moment van de officiële onthulling.

En waarom hebben wij uit de voorstellen juist deze namen gekozen? Allereerst omdat de namen Dintel en Volkerak verwijzen naar het water, wat goed past bij het karakter van Pendrecht.

Historisch gezien is er een duidelijk verband tussen de beide namen. De bouw van Pendrecht begon in 1953, het jaar van de watersnood. De straten zijn vernoemd naar plaatsen die toen zijn ondergelopen, met andere woorden: in Pendrecht word je letterlijk op iedere straathoek herinnerd aan de watersnoodramp van 1953. Wat niet iedereen weet is dat behalve Zeeland en Zuid Holland ook het westelijke deel van Noord Brabant is getroffen, het gebied waar Dinteloord ligt. In Noord Brabant zijn 247 mensen verdronken waarvan 7 in Dinteloord, dat ligt in het stroomgebied van de Dintel en werd overstroomd door water uit het Volkerak.

Ook vanuit geografisch oogpunt is dit naar onze mening een goede keuze en hebben de beide namen met elkaar te maken. Kijk maar eens op een kaart, in een atlas of op de computer, waar het dorp Dinteloord ligt. Ten oosten van Dinteloord is de Dintel, daarom heeft de oostelijke flat deze naam gekregen. Ten westen van Dinteloord is het Volkerak en daarmee is de andere naam verklaard.

Als laatste wil ik nog vertellen dat de flats hebben meegedongen naar de prijs Gebouw van het Jaar. Deze prijs is een initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten en voor 2011 waren er maar liefst 265 inzendingen. In de voorrondes wordt in elke regio een aantal gebouwen genomineerd en een winnaar uitgeroepen. Helaas zijn de flats Dintel en Volkerak in de voorrondes afgevallen maar het feit dat ze voorgedragen zijn geweest voor deze prijs is toch het vermelden waard.

Zelf vind ik het ook mooie flats om te zien en ze passen goed in de architectuur van Pendrecht. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat u, bewoner, er zich thuis voelt. Ik wens u veel woongenot in de flats Dintel en Volkerak. Dank u wel.”