Toespraken voor de jubilaris

In de Open Hofkerk sprak Dick Lockhorst, voorzitter van de deelgemeente Charlois, de jubilaris toe. Daan Verschoor kreeg van hem een Erasmusspeld. In de ontmoetingshal werd door drie personen gesproken. Daar kwamen ook andere kwaliteiten van de Verschoor aan het licht.
Op de pagina van de Pendrecht Universiteit staat een relaas van de huldiging van de jubilaris door de deelgemeenteraadvoorzitter.
In de Ontmoetingshal begon Lenie Passenier daartoe uitgenodigd door dominee Polhuis met haar verhaal over Daan Verschoor. Zij houdt van het orgelspel van de jubilaris. “Zo vanuit de tekst,” noemde zij zijn spel. “Ieder vers uit een psalm of gezang klonk anders, alsof je de hele tekst voor je kreeg.” Zij vertelde ook dat Daan piano speelde in Valckensteyn bij de weeksluiting. Ook al moest het instrument nodig gestemd worden, Verschoor kreeg er goede muziek uit. Zij eindigde met een gedicht over het orgelspel in de kerk met als slot: “Gods Stem die riep”. Verschoor heeft vaak die setm laten horen.
Lia van Brakel van de Groene Tuinkerk, waar Daan in de buurt woont, maar nauwelijks komt. Zij claimde Daan echter ook voor haar gemeente. Hij trad er op als de boekhouder. Hij kan volgens haar goed rekenen.
Dochter Els sloot de rij. Haar toespraak was kort, maar zeer doeltreffend: “Wij zijn trots op je, pa!”

In de Ontmoetingshal waren veel mensen die Daan feliciteerden. Een bijzondere gast moet eigenlijk ook genoemd worden. Hij is 92 jaar en woont in een bejaardenhuis in Hoogvliet. Op het fotootjes rechtsonder staat hij samen met Verschoor en Jan van Dijk. Meneer Hordijk was ook organist in Pendrecht.