Trend geset, Ria oogstte applaus

Okach Bouchtaoui was gebonden aan een vast format, waarlangs iedere Raad in de Wijk in de 7 wijken van de deelgemeente Charlois verloopt. Maar hij gaf toch bewoners, die aan het begin na de introductie van Ed Goverde en de presentatie van Katja Horeman iets naar voren wilden brengen, het woord.
Ria Warnaar zat al steeds op het puntje van haar stoel. Zij meldde zich meteen en wilde haar punt over het wijkgebouw als middelpunt van de wijk en als centrum voor alle bewoners nog eens onder de aandacht brengen. Ze ging weliswaar langs een omweg en haalde de terreurdreigementen rond Rotterdam erbij. Zij deed dat om haar argument dat de bewoners van Pendrecht elkaar moeten blijven ontmoeten en dat een wijkcentrum als de Middelburgt daar onmisbaar voor is.
De trend was geset. Zij kreeg van de aanwezige bewoners een groots applaus.

Het punt kwam regelmatig in diverse betogen van bewoners terug.