Twee extra deskundigen bij college

Piet Boekhoud en Cas Smulders traden op als deskundigen van buiten tijdens het college van de Pendrecht Universiteit over onderwijs en scholing en vulden het bestuur van Vitaal Pendrecht aan.
De gespreksleider vroeg ook twee extra mensen aan tafel bij het bestuur van Vitaal Pendrecht. Deskundigen van buiten. Dat ging om Cas Smilders en Piet Boekhoud.

Piet is geboren in Ridderkerk. Maar woonde daarna in Pendrecht. Een wijk die nog steeds voor hem leeft als de wijk van zijn jeugd. Gedurende een lange periode was hij voorzitter van het College van Bestuur van het Albeda College te Rotterdam. Hij heeft zich daarbij sterk geleid gevoeld door de missie van het Albeda College.
Belangrijke begrippen, die daarbij een rol hebben gespeeld zijn: interconfessioneel, sociaal bewogen, bezielend, respectvol en samenwerkend. Boekhoud wil dat iedere burger die dat wenst een traject moet kunnen volgen dat leidt tot een arbeidsmarktrelevante kwalificatie.
Per 1 maart 2010 is hij benoemd als lector Pedagogiek van het Beroepsonderwijs’ aan de Hogeschool Rotterdam.
Onlangs ontmoette Bien Hofman hem op de Erasmus Universiteit waar hij deelnam als inleider. Op woensdag 23 mei 2012 organiseerde NPOINT een miniconferentie over onderwijsinnovatie en talentontwikkeling en Piet Boekhoud hield daar een inleiding over waar het volgens hem in onderwijs om gaat. Hij noemde kinderen ruwe diamanten en zei dat je diamanten met een diamant slijpt. Ook het woord ontdekken speelt bij hem een belangrijke rol. Dat betekent immers het ‘dek’ ergens vanaf halen.

Hij moet destijds op school in Pendrecht betrokken onderwijzers meegemaakt hebben en wil die betrokkenheid overbrengen op onderwijzers.

Cas Smulders werkt bij de stichting BOOR, die het basisonderwijs en voortgezet onderwijs op 85 openbare scholen in Rotterdam verzorgt. Hij is bovenschools directeur zorg. Voor hem betekent dat “zorg hebben voor optimaal onderwijs”, met name voor leerlingen die buiten de standaard vallen. Juist de leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen moeten we er bij blijven houden door hen uit te blijven dagen. Dat is soms topsport voor docenten, maar we moeten niet in de val lopen om aan deze leerlingen geen eisen meer te stellen.
dat vindt hij.
Hij geeft ook leiding aan Time Out, een onderwijsopvangvoorziening met tijdelijke lesplaatsen. Hij is erg trots op de deskundigheid en bevlogenheid van beide teams.

Hij was door Gerard Smulders, geen familie, gevraagd om aanwezig te zijn bij het college van de Vitaal Pendrecht. Hij zei erg onder de indruk te zijn van wat hij tot dan toe op de avond had meegemaakt en gezien. Hij wilde aan wat er allemaal gezegd was toevoegen dat er veel dichtbij huis te vinden is in het geval van crisissituaties. En is daarom erg blij met zaken als de Kindercampus Pendrecht en de manier waarop de verschillende scholen in de wijk daarin staan.