Twee keer kinderen in de deelraad Charlois

23 april 2007 was de dag waarop kinderen de dienst uitmaakten in de deelgemeente Charlois. ‘s Middags vond in Theater Zuidplein de vergadering plaats van de Kinderdeelraad van 2007 en ‘s avonds gingen kinderen van de Kinderraad van 2006 naar de vergadering van de raadsleden om te vragen wat er van hun besluiten terecht was gekomen.
Dalila Messaoudi was voorzitter van de raadsvergadering ’s middags in Theater Zuidplein. Zij had de voorzittershamer in handen en niet voor niks. Naast haar zat Dick Lockhorst, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Charlois. In de banken zaten jonge raadsleden, die geholpen werden door raadsleden. Zo vergaderde de Kinderdeelraad van 2007. ’s Avonds ging Dalila opnieuw naar Theater Zuidplein. De deelgemeenteraad had haar april vergadering en die viel ook op 23 april. Die vergadering werd geleid door Evert van der Schee.
Hij ruimde tijd in voor de kinderen van de Kinderdeelraad van 2006. Zij hadden vragen over hun besluiten van 21 april 2006 in De Passage. Amina Fiddani, Msgana Gebreselassie, Mousje Lloyd en Selçuk Baran gingen vragen stellen in de deelgemeenteraad. Dick Lockhorst de voorzitter van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois beantwoordde de vragen. Er werd over de kinderraad gediscussieerd in de vergadering. De deelraadsleden willen dat de kinderen eerder op de hoogte gebracht worden over de uitwerking van hun besluiten. PvdA en GroenLinks wilden, dat hun besluit om de vuilnisbakken op te vrolijken uitgevoerd zou worden. Na het aanpassen van de moties werd besloten om er kunstwerken van te maken. De kinderen zullen betrokken worden bij het kiezen van de kunstenaar en zullen meewerken aan het opvrolijken van de bakken.
Msgana Gebreselassie, op het fotootje links beneden, wilde weten wat er met al het geld voor Pendrecht was gebeurd. Zij hoorde steeds dat er een heleboel euro’s naar Pendrecht kwamen, maar merkte daar niks van. Dick Lockhorst legde de plannen voor de Kindercampus Pendrecht uit. Er waren zoals te zxien is op de foto rechtsonder veel kinderen op de publieke tribune. Zij deden tijdens de discussie van de raadsleden mee en drukten en duidelijk stempel op de vergadering.
Dalila Messaouidi vertelde dat ze ’s middags vergaderd hadden over: 1. Veiligheid, 2. Schoon Pendrecht, 3. Buitenspelen, 4. Pendrecht lekker fit en 5. Discriminatie. dat is te zien op het fotootje rechtboevn. Zij beloofde de deelgemeenteraad, dat ze volgend jaar terug zou komen met de kinderen uit haar Kinderraad. Dan wil ze graag weten wat er van hun besluiten is terechtgekomen.
Via de voorpagina van deze website zijn er nog meer foto’s van de beide keren, dat de kinderen in Theater Zuidplein waaren en van het Internationaal Kinder Feest op zondag 22 april 2007.