Uitreiking Olympische medailles in de Ostreaflat

Op Burendag waren de Jeu de Boulers van de Ostreaflat actief en na afloop was er een Olympische prijsuitreiking.
In het kader van de Olympische Spelen Pendrecht was er vandaag een Jeu de Boulestoernooi bij de Ostreaflat en Bien Hofman van Vitaal Pendrecht had Agnes Morene en Mario Bosch gevraagd om de medailles uit te reiken. Het toernooi was om 11.00 uur begonnen en er deden ongeveer 20 bewoners mee. Tussen de wedstrijden door was er een lunch met broodjes en rond half vier was het toernooi afgelopen.

In de recreatieruimte van de flat was de afsluitende borrel en was het wachten op de prijsuitreiking. Nadat Agnes en Mario waren gearriveerd werd er om stilte gevraagd en kon het officiële gedeelte beginnen. Mario maakte achtereenvolgens de winnaar van de bronzen, zilveren en gouden medaille bekend waarna Agnes de medailles omhing. Daarna kreeg iedereen nog een herinneringsmedaille.
Als bijzonderheid is nog te vermelden dat zowel de Jeu de Boulers als de Sjoelclub van de Ostreaflat geld hebben ingezameld voor KiKa (stichting Kinderen Kankervrij).

Op het fotootje linksboven maakt dagburgemeester Mario Bosch de winnaars bekend en op het fotootje ernaast deelt Agnes Morene de herinneringsmedailles uit.
Op de onderste foto staan de medaillewinnaars: links Koos Dissel (brons), in het midden Carla de Groen (goud) en rechts Henk van Diest (zilver).