Veel ideeën bij bewoners op college over Charlois in Actie!

Diverse groepen en heel uiteenlopende wensen en ideeën. Allemaal bewoners van Pendrecht of mensen uit de directe omgeving van Pendrecht, die plannen hebben om Pendrecht en het samenleven van haar bewoners nog prettiger te maken. Charlois in Actie! was al een manier om aanvragen voor activiteiten met je buren te doen bij de deelgemeente. Daarnaast waren er rondes waarin bewoners plannen in konden dienen bij het participatiefonds. De klokken van de Sint Bavokerk opknappen zijn daar een voorbeeld van. Beiden werden samengevoegd en gaan verder als Charlois in Actie!
Op de bijeenkomst zouden er spijkers met koppen geslagen worden. Er waren laptops en men kon hulp inschakelen van verschillende beroepskrachten, die met de formulieren en de laptops uit de voeten kunnen.

Theo Coskun van het bestuur van de deelgemeente Charlois en verantwoordelijk voor het ordelijke verloop van Charlois in Actie! Opende de bijeenkomst en lichtte de manier van aanvragen, de besluitvorming en de voorwaarden toe.

Hij kreeg het woord na een korte rondgang door met de microfoon door Restaurant Zuiderkroon langs de verschillende professoren. Jan Dubbeld en zijn twee buren van de Kortgeneflat, die allebei Cor heten, de éne Smit en de andere Hofman van achteren, waren er. Een bewoner van het Vlissingenplein, een bewoonster van Plein 1953, leden van de Volle Evangelie Gemeente het Zout de Aarde, de African United Women waren er bijna allemaal, Coby Scheepbouwer van de Zuiderparkflat en bewoonsters van de Tiengemetenflat, de dagburgemeester, de carnavalsgroep Elégance, Romy van Veen van de Ellewoutsdijkstraat, de bewonersgroep van de HALflat aan de Oldegaarde, Agnes Morene en Diana en Mildiane met haar baby in de kinderwagen. De baby was overigens met lengte de jongste professor.

En de ideeën? Elégance wil een vervolg op Exotic Pendrecht en diende daar een plan voor in. De bewoners van Plein 1953 willen af van het podium en de meeuwen en stellen voor om iets fraais op te zetten. Agnes Morene wil meer kunst in de wijk. Mildiane wil van de Abbenbroekweg net zo iets gezelligs maken als de Melissantstraat was voordat zij daar weggingen. Meer samenhang in de straat, dus ….
Resultaat een heleboel plannen. En nu werken aan het vervolg. Want er wordt ook wat verwacht van de initiatiefnemers. Al is het alleen maar handtekeningen verzamelen, want je moet minimaal 10 buren hebben, die je plan mee onderschrijven.

Die professoren staan dus niet alleen. Er zat dus die avond zomaar een groep die je met minstens 10 moet vermenigvuldigen in het restaurant.

Wordt vervolgd.