Vervolgcollege over de flats aan de Dreischorstraat

Op 15 december was er al een bijeenkomst geweest. Een kerstcollege zou je het kunnen noemen.

Bewoners van de flats spraken met elkaar over hun wensen en over het huidige leefklimaat in de flats.

Woonstad Rotterdam liet toen verstek gaan. De reden blijft een beetje gissen. December is een drukke tijd zal het geweest zijn.
Deze keer kwam Woonstad 4 man sterk. Jos Versteeg en Nico Ros van het management en herhuisvester, Vera Ezechiels, en opzichter, Paulus, van de mensen waarmee de bewoners veel te maken gaan krijgen.

Arno van der Laan en Bien Hofman hadden de agenda opgemaakt en er werden goede afspraken gemaakt om de overlast tot het minimum te beperken en het goed wonen in de flats op orde te houden.

Het was 3 maart, dus de verkiezingen stonden op het programma, maar daar zaten de bewoners van de flats niet zo mee. Deelraad en gemeenteraad gaan een beetje langs hen heen.

Zeg nou zelf!

Het is toch ook allemaal niet meer te volgen.

Want nou ging het met de vertrouwde biljetten en met het rode potlood en nu komen er berichten dat er opnieuw gestemd moet worden of dat er op zijn minst een hertelling zal zijn.