Vitale vergadering in het Pendrecht Museum

Het gebeurde in het Pendrecht Museum. De bestuursleden van Vitaal Pendrecht en de Raad van Advies van de Pendrecht Universiteit zaten om tafel in het Pendrecht Museum.

Er werd uiteraard even stilgestaan bij het verloop van het symposium ‘Bien in de Kijkerd’. Een mooie avond, soms wat chaotisch, maar wat gebeurde er veel. En wat was er veel enthousiaste medewerking van de bezoekers. Iedereen wilde er een succes van maken.

Gerard Smulders kwam trouwens ook langs en er werd met hem besproken hoe het ervoor staat met het 1000 kinderen project. In januari wordt het besluit verwacht van de fondsen die aangeschreven zijn. Het wordt dus heel erg spannend allemaal.

De volgende afspraak is op het Nieuw Jaars College met de inmiddels bijna traditionele terugblik van de dagburgemeester, Mario Bosch, op het achter ons liggende jaar. De muzikale noot zal dit keer verzorgd worden door Leon Lissitza.

De plaats van handeling is dit keer de Christus Triomfatorkerk van de gemeente Het Zout der Aarde aan de Sliedrechtstraat 255. Er wordt om 19:30 uur begonnen.