Voetpad langs hek verbreed

Vele jaren was het een steen des aanstoots: de heg aan de zuidkant van de Slinge, tussen de Middelharnisstraat en de winkels. Vooral toen in 1992 het fietspad werd aangelegd want hierdoor werd het voetpad nóg smaller. Uiteindelijk werd de stoep zo smal dat je er niet eens meer met een kinderwagen langs kon.

In augustus 2005 is het (snoei)mes er in gezet. Maar de heg groeide weer aan en in maart 2009 is de heg bijna tot de grond gesnoeid (foto linksboven). Vier maanden later, midden juli 2009, zijn de restanten van de heg weggehaald (foto rechtsboven).

Kort daarna, om precies te zijn op 22 juli, is er een hoog groen hek neergezet (foto linksonder) met als doel om potentiële winkelovervallers af te schrikken. In het verleden gebruikten de daders het gebied achter de flat als vluchtroute en voor de politie was het dan erg lastig om de achtervolging in te zetten.

Met de vervanging van de heg door een hek is de beschikbare ruimte voor voetgangers breder geworden, ware het niet dat het trottoir niet is aangepast. Dat was ook dagburgemeester Mario Bosch opgevallen en omdat er na 3 maanden nog niets gebeurd was, deed hij enkele dagen geleden een melding via 0800 – 1545 (het gemeentelijke klachtennummer). Dat had resultaat want vandaag is het trottoir verbreed (foto rechtsonder) en is een bron van ergernis voorgoed verdwenen.

LET OP: het klachtentelefoonnummer 0800 – 1545 is met ingang van 14 oktober veranderd in 14010, zie het volgende bericht!