Wat was er voor wijkblad voor 1987?

Op de keukentafel in het Pendrecht Museum lag zo maar een feestkrant. Feesteditie van het Wijkorgaan stond er voorop. De letters waren zo hier en daar gevuld met oranje en er stond een majorette voorop om de feestelijkheid te onderstrepen.
Rineke de Graaf, één van de bezorgers van het wijkmagazine In de Kijkerd had iets speciaals meegenomen naar de bijeenkomst in het Pendrecht Museum uit het vorige bericht.

Het ging om een feesteditie van het wijkorgaan van 20 augustus 1977. De uitgave was de aankondiging van de opening van het wijkgebouw de Middelburgt die een week later zou plaatsvinden. Rineke gaf haar exemplaar te leen aan Mario Bosch. Natuurlijk staat er veel informatie in over het wijkgebouw. Het gebouw stond op Plein 1953 voor de vijver. Het zou als het er nu nog stond het zicht wegnemen op het podium, de meeuwenplaat. Je zou dus de fairey bell niet kunnen zien. Het huidige gebouw de Middelburgt verving in 2000 dat wijkgebouw.

Het wijkorgaan was de opvolger van de wijkraad die er voor 1973 in de wijk was. In dat jaar werd de deelgemeente opgericht en werd het wijkorgaan Pendrecht en Wielewaal de spreekbuis voor de bewoners, zoals zij dat noemden. Het wijkorgaan had ook diverse werkgroepen en was nauw verbonden aan het wijkgebouw. Dat weer een gebouw voor alle Pendrechters wilde zijn.

Mario Bosch gaat vast een verdere studie maken van die feesteditie. Er moet dus ook een soort voorganger van In de Kijkerd geweest zijn. Of was dit een éénmalige uitgave ter gelegenheid van de opening van het wijkgebouw. Er zitten een heleboel interessante dingen in. Er staan allerlei functionarissen in, zoals de sociaal raadsman, die toen in het wijkgebouw zijn kantoor hield. En beheerders van het wijkgebouw en stafkrachten van de stichting Centrum Pendrecht, dat allerlei sociaal-culturele activiteiten organiseerde.
Ook het dienstencentrum zat in het wijkgebouw. Dat was een organisatie voor het ouderenwerk in de wijken. En Rineke de Graaf werkte toen als pedicure voor dat dienstencentrum.

Er staat een foto in met Rineke, drieëndertig en een half jaar jonger, met een oudere mevrouw. Rineke is tot twee jaar terug in het wijkgebouw blijven werken als pedicure. Ze doet dat werk nog, maar dan op heel andere manier. Zij zoekt de mensen nu thuis op.

Kortom een interessant document, dat veel verteld over Pendrecht van vroeger en ook weer veel vragen op roept. De voorzitter van de deelgemeente van toen, Joop Franken, was ooit voorzitter van de wijkraad Pendrecht en Wielewaal en hij heeft het over een uitgekleed gebouw. Dat de wijkraad eigenlijk een uitgebreider gemeenschapshuis wilde. Maar dat dat nu (in 1977 dus) in Zuidwijk staat. Dat moet welhaast de Larenkamp zijn.
En ook: in de feest-editie wordt consequent gesproken over ‘Pendrechters’. Je hoort ook veel de term ‘Pendrechtenaren’.
Nog iets: Joop Franken roept in zijn artikel op om vooral ruimte te beiden voor jongeren en hen niet in de kou te laten staan. Er is nog steeds vraag naar ruimte voor jongeren.

Wie weet er meer? De reactiemail staat er voor open.