Gezond mopperen houdt de Halsterenstraat op de been

Sjannie de Mooij noemt het ‘gezond mopperen’ wat sommige mensen in haar straat doen. Ze doen volgens haar eigenlijk allemaal in de straat mee aan Opzoomeren. Sommigen vanuit hun huisje en vanachter de gordijnen, anderen door alles nauwlettend in de gaten te houden in de straat bij de jaarwisseling.
Sjannie de Mooij kijkt erg tevreden terug op de afgelopen jaarwisseling in haar straat. Dat is weleens anders geweest. Van 31 december 2005 naar 1 januari 2006 gingen een aantal speeltoestellen in vlammen op.
Een foto en omschrijving daarvan zijn op deze site te zien op deze plek te zien.

Het was eigenlijk de tweede keer in de geschiedenis dat de straat actief Opzoomert, dat Sjannie het bijltje erbij neer wilde leggen. De beheercoördinator van toen wilde geen nieuwe toestellen terug zetten. Of de daders moesten zich melden of door anderen gemeld worden. Sila en Sjannie vonden dat toen zo onrechtvaardig. Vooral was dat een onverdiende straf voor de grote groep kinderen, die dagelijks gebruik maakten van de speeltoestellen. Dus lieten ze het er niet bij zitten. Ze gingen in gesprek met de portefeuillehouder van toen. Dominic Schrijer. 13 januari 2007 werden de nieuwe speeltoestellen (met behulp van TOS en het opbouwwerk door de mensen in de straat zelf uitgekozen) feestelijk in gebruik genomen.

De eerste keer was overigens toen ze in 2001 het gevoel had alleen over te blijven van de groep, die in 1994 begonnen was met het organiseren van activiteiten in de straat. De meeste initiatiefnemers waren verhuisd naar bijvoorbeeld de Tiengemetenflat.

Gestaag door blijven gaan heeft ervoor gezorgd dat niemand in de straat terug wil naar zoiets als in die bewuste nacht. Nu zet de opzoomergroep iedere keer het speelgebied af met rood wit lint en hangt er een stuk papier bij dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden binnen de afzetting.

Afgelopen zaterdagavond had de Opzoomergroep niet zo’n papiertje aan het lint gehangen. De Antilliaanse buurman uit de straat wees hen erop dat ze dat wel moesten doen. Dat soort details vindt Sjannie van groot belang. ‘Hij hield de straat de hele nacht nauwlettend in de gaten in zijn ochtendjas’, aldus Sjannie.

De dag na het vuurwerk is de straat grondig schoongemaakt. De groep had bezems opgevoerd in de aanvraag voor een bijdrage van Opzoomeren, maar die bezems werden tot grote ergernis van Sjannie geschrapt. Ze hebben toch bezems, op een andere manier gefinancierd, gekocht.

Iedereen doet mee in de straat soms zelfs heimelijk vanachter de gordijnen. Er is een mevrouw in de straat, die nooit naar de activiteiten komt en de volgende dag komt vertellen hoe leuk ze het had gevonden dat er iets gebeurde in de straat.

De meest cynische mensen doen op hun manier toch mee, vindt Sjannie. Ze noemt dat ‘positief mopperen’. Zo is er eentje in de straat die vaak een enorme grote mond opzet tegen de jongeren. Maar ondertussen wel zorgt dat één van haar bovenburen, die alcoholist is ook een oudejaarsgeschenkje krijgt. en als er Halloween is, heeft zij het meeste snoep in huis.

Dat mopperen is eigenlijk hartstikke goed, want er blijft geen rancune hangen.