Weer sporten met subsidie

Ook kinderen uit financieel zwakke gezinnen kunnen zich weer opgeven bij sportverenigingen. Dat was sinds 25 juli moeilijker geworden omdat de subsidiekraan tijdelijk dichtging.
Na bijna 1400 gehonoreerde aanvragen was eind juli de
financiële bodem bereikt voor het Jeugdsportfonds Rotterdam.
Een betalingsstop moest worden ingesteld totdat er weer geld beschikbaar was. Dat is nu door toedoen van de gemeente het incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie
Flanderijn het geval.

Geen belemmering
Rotterdam haalt de uitkering van twintig procent van de
subsidie, die eigenlijk voor 2012 was bestemd, naar voren.
Wethouder Antoinette Laan: ‘Als gemeentelijke regelgeving
de reden is dat kinderen niet kunnen sporten, is het onze
taak om de regels aan te passen. De dienst Sport en Recreatie zorgt ervoor dat dit geld vervroegd
vrijkomt, zodat geld voor kinderen uit armere gezinnen
geen belemmering vormt om te gaan sporten.’

Populariteit
Flanderijn doet daarbovenop een donatie van 20.000 euro.
Ondanks de bijdragen van Rotterdam en Flanderijn én nog
aanvullende financiële toezeggingen van enkele fondsen,
heeft de grote populariteit van het Jeugdsportfonds Rotterdam geleid tot een aanpassing van de criteria. Vanaf nu worden alleen nog de kosten voor contributie vergoed en komen de bijdragen voor sportkleding en –materiaal
te vervallen. Deze aanpassing moet eraan bijdragen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen gaan sporten.