Welkomstdienst in Open Hofkerk

Zondag 18 januari is er om 10:00 uur een welkomstdienst in de Open Hofkerk. Het Cantilede uit Ede zal liederen ten gehore brengen in deze dienst. De heer J. Bos is voorganger en er speelt een gastorganist.
Op de foto het koor Cantilede, dat tijdens de welkomstdienst voor u op zal treden.

Voorganger J. Bos schrijft de website van Vitaal Pendrecht:

Op zondag 18 januari is er in de Open Hof een Welkomdienst. In onze welkomdiensten willen we op een eenvoudige manier de Bijbel uitleggen en is er vaak medewerking van een koor. Misschien een goede mogelijkheid om eens kennis te maken met de gemeente van de Open HOf, maar ook met wat de Bijbel ons in deze tijd te zeggen heeft.
In de dienst van 18 januari is het koor Cantilede uit Ede weer in onze gemeente. Dit is zo’n beetje een traditie geworden. Cantilede zingt eigenltijdse liederen die iedereen aanspreken. We zijn blij dat ze weer in ons midden zijn en we willen iedereen dan ook hartelijk uitnodigen deze bijzondere dienst mee te maken. Wees WELKOM!!!!