Welkomstdienst Open Hofkerk op zondag 18 januari

De Open Hofkerk organiseert welkomstdiensten. Zondag 18 januari is er zo’n dienst om 10:00 uur met de heer J. Bos als voorganger, een gastorganist en het koor Cantilede uit Ede.
Op zondag 18 januari is er in de Open Hof een Welkomdienst.

Aanvang 10:00 uur.

Het koor Cantilede uit Ede zie fot hiernaast treedt op in de welkomstdienst.

Voorganger J. Bos schrijft de website:

“In onze welkomdiensten willen we op een eenvoudige manier de Bijbel uitleggen en is er vaak medewerking van een koor. Misschien een goede mogelijkheid om eens kennis te maken met de gemeente van de Open Hof, maar ook met wat de Bijbel ons in deze tijd te zeggen heeft.
In de dienst van 18 januari is het koor Cantilede uit Ede weer in onze gemeente. Dit is zo’n beetje een traditie geworden. Cantilede zingt eigenltijdse liederen die iedereen aanspreken. We zijn blij dat ze weer in ons midden zijn en we willen iedereen dan ook hartelijk uitnodigen deze bijzondere dienst mee te maken.
Wees WELKOM!!!!”