Werkgroep Gezond Pendrecht spreekt met directeur Rob Hartings van Stichting Boog

Het Centrum zal 1 februari de deuren openen en op 12 mei zal er een officieel openingsfeest zijn. Kort voor de opening op 14 januari vindt er een vervolggesprek plaats. De groep had 11 punten opgesteld voor het overleg en in een stevig tempo behandelde Hartings de punten.
De vorige keer had hij verstek moeten laten gaan, omdat één van de leveranciers failliet was gegaan. Stichting Boog had vorderingen op die leverancier, dus er moesten stevige beslissingen genomen worden. Aanstaande maandag zal duidelijk zijn of iedereen akkoord is met de afhandeling.
Hartings overhandigde de gevraagde statuten van de stichtingen Boog en Gezondheidscentrum Zuiderkroon. Ook stelde hij een voorbeeld van de klachtenprocedure, die er voor het centrum komt, ter beschikking aan de groep.
De eerste vraag was of de bewoners/patiënten serieus genomen worden. De directeur van de beheerstichting liet er geen twijfel over bestaan, dat dat het geval was. Vervolgens maakte hij duidelijk, dat er geen belangengroepen in het bestuur van de stichting Gezondheidscentrum Zuiderkroon komen, dus ook geen bewonersvertegenwoordiger. Gesprekken zoals deze met een vertegenwoordiging van bewoners staat de stichting voor ogen.
Een uitgebreider verslag is binnenkort beschikbaar bij de BOP, telefoonnummer 010 – 480 93 46.