Werkgroep Gezond Pendrecht wil serieus genomen worden!

Aanwezig waren: Toon Verwater en Jan de Bruin, beiden bewoners van de hoge toren aan het Vlissingenplein, Ina van den Driesche van de WAO-groep Charlois, At Polhuis, wijkpredikant en deelnemer aan de werkgroep vanaf het begin, Wil Quispel van de werkgroep Pendrecht 5/6, Gerard Boom en Nolly Groenendijk beiden bestuurslid van de BOP, Corrie Maliepaard, bewoonster van de lage flat aan het Vlissingenplein, Bien Hofman en Rieks Westrik, beiden werkzaam bij Charlois’ Welzijn voor de BOP.

Rieks Westrik begon met de mededeling, dat Rob Hartings, directeur van Stichting Boog zich verontschuldigd had. Hij zal aanstaande maandag opnieuw contact opnemen en een nieuwe afspraak maken.

Het eerste punt komt van Toon Verwater en Jan de Bruin van de hoge Zuiderkroontoren. Er is heftig gebroken in het pand en vooral Verwater maakt zich erg boos over de manier waarop de aannemer te werk is gegaan. Allerlei zaken liggen open in de entree. Hij betwijfelt of alles ooit nog goed komt. Hij heeft contact gehad met PWS en wil ook de brandweer en Bouw- en WoningToezicht inschakelen. De groep wil verder weten of:
1. De bewoners/patiënten inderdaad serieus genomen zullen worden als deelnemende partij in het Gezondheidscentrum Zuiderkroon?
2. Zoals nu duidelijk is geworden is het centrum financieel rond. Maar hoe staat het met garanties voor de financiering in de toekomst?
3. Zijn de statuten van de Stichting Boog en van de Stichting Gezondheidscentrum Zuiderkroon beschikbaar voor de Werkgroep Gezond Pendrecht?
4. Is er een wettelijke basis voor een patiëntenraad? Zijn daar voorbeelden van?
5. In februari gaat het centrum open. Op welke manier wordt de inspraak van bewoners/patiënten dan geregeld? Is er in de plannen in structurele betrokkenheid van bewoners/patiënten voorzien?
6. Tot nu toe is er gesproken over een bestuurslid in de Stichting Gezondheidscentrum Zuiderkroon vanuit de bewoners. Komt er een raad rond dat bestuurslid? Zijn er middelen uitgetrokken om een organisatie rondom dat bestuurslid op te zetten. Bijvoorbeeld een achterban voor dat bestuurslid in het leven roepen bestaande uit complexvertegenwoordigers en vertegenoordiging vanuit bijvoorbeeld Turks Huis of vanuit bewonerswerkgroepen?
7. Wat gaat de receptie doen? Wat wordt hun opdracht?
8. Hoe gaat het centrum functioneren en wat de regelingen ‘s nachts worden als je het gezondheidscentrum nodig hebt?
9. Datzelfde wil men graag weten over de Apotheek, die in het centrum komt?
10. Is er voorzien in een klachtenregeling?

Een slotopmerking is:

11. Kan er iets gedaan worden aan het antwoordapparaat van de praktijk Herkingen aan de Zijpe? Nu is het bericht op dat apparaat onverstaanbaar. Dat is niet goed in de voorbereidingen naar het Gezondheidscentrum Zuiderkroon.

De Werkgroep rekent op een spoedig hernieuwd overleg met de Stichting Boog en zal de ontwikkelingen rond het Gezondheidscentrum nauwlettend blijven volgen.