Wijksamenwerkingsverband en de speeltuinen

Dinsdagmiddag wordt er iedere keer patat gebakken op de speeltuin. Aan de speeltuin kun je zien dat ie intensief gebruikt wordt. En dat er zo hier en daar onderhoud gepleegd moet worden.

Maar dat is niet het belangrijkste probleem. Vroeger toen de wijk gebouwd werd en er eenmaal veel kinderen in Pendrecht 1 (tegenwoordig de Zierikzeebuurt) woonden ontstond bij bewoners het idee om een speeltuin te gaan maken. Dat deden bewoners zelf. En in de buurt naast de wijk (Pendrecht 2, nu de Herkingenbuurt) werd een speeltuin gemaakt. Met een eigen bestuur en met eigen vrijwilligers die de speeltuin draaiende hielden. Die speeltuin kreeg de misschien wel een beetje fantasieloze naam Speeltuin Pendrecht 1.
Later kwam er aan het begin van de Herkingenstraat in dezelfde buurt, Pendrecht 2, een andere speeltuin, de Speeltuinvereniging Pendrecht 2/3. Inmiddels is die speeltuin weg en ligt daar de avontuurlijke speelplek Stellenbos.
Verderop in de wijk aan het eind van de Sliedrechtstraat heb je de Bouwspeeltuin Pendrecht 7.

In het begin allemaal geleid door besturen en vrijwilligers. De Speeltuin Pendrecht 2/3 was zelfs ook een bewonersvereniging.

De tijden veranderden. De speeltuinen werden geprofessionaliseerd. En kregen andere namen. Pendrecht 1 werd Neeltje Jans. Ook kreeg de wijk speelgelegenheid op allerlei andere plekken. Spelen voor je eigen deur kwam in en werd bereikbaar. Ook de scholen kregen in navolging van de groeibriljant rondom Over de Slinge aan de Krabbendijkestraat, nieuwe uitdagende speelvoorzieningen, die 24 uur open zijn en waar altijd gespeeld kan worden.

Maar gebeurt dat ook? En gaat dat allemaal vanzelf? De speelplekken werden gerealiseerd met overheidsgeld en er kwamen instanties als de BSW (Buurt- en SpeeltuinWerk), TOS en Jongerenwerk om het spelen de begeleiden.

En er kwamen ook bewoners in opstand tegen de overlast die het spelen voor hun deur opleverde. En daar werd de deelgemeente op aangesproken.

Nu trekt de overheid zich terug. De deelgemeente gaat verdwijnen in de huidige vorm. Er komt minder overheid. En klinkt de roep om meer inzet van de bewoners, van vrijwilligers. Daarover ging dan ook het gesprek aan de Wijksamenwerkingsverband-tafel.

Met de leiding van de scholen, TOS, de jongerenwerker van DOCK, mensen van der BSW en Sportstimulering, het enige bestuurslid van de Neeltje Jans, Carla en twee bewoonster en Vitaal Pendrecht.

Er zitten veel haken en ogen aan dit onderwerp, dat is begrijpelijk, maar toch.

Janny van Gils, de adviseur wijkaanpak, leidde de vergadering. Er werd besloten om een bijeenkomst te gaan beleggen over een beheercommissie van Neeltje Jans. En om het spelen en de speelvoorzieningen in de wijk eens goed onder de loep te nemen. Zoals het opleiden van nieuwe vrijwilligers en het opnieuw overnemen van de speeltuinen door de bewoners.